Genomsnittsräntor och index för Swestr

Sedan den 1 oktober 2021 tillhandahåller Riksbanken genomsnittsräntor och ett index för Swestr. Genomsnittsräntorna kan användas i nya finansiella kontrakt och kan även fungera som en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) skulle upphöra eller tillfälligt inte vara tillgänglig. Med hjälp av indexet kan användare på ett enkelt sätt beräkna genomsnittsräntor för valfria tidsperioder.

Genomsnittsräntor för Swestr

Genomsnittsräntorna baserade på Swestr beräknas som kumulativa genomsnitt av de redan publicerade Swestr-noteringarna. Exempelvis beräknas en tre månaders genomsnittsränta som ett genomsnitt av de senaste tre månadernas publicerade värden för Swestr. Eftersom genomsnittsräntorna beräknas baserat på historiska värden är de bakåtblickande och att de är kumulativa innebär att man tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. Genomsnitten publiceras för tidsperioder på 1 vecka, 1 månad samt 2, 3 och 6 månader.

Genomsnittsräntorna kan dels användas i nya finansiella kontrakt, dels användas som en del av en så kallad fallbacklösning till den traditionella referensräntan Stibor. Det senare innebär att genomsnittsräntorna kommer att utgöra grunden för en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor skulle upphöra eller tillfälligt inte vara tillgängligt under kontraktstiden.

Swestr index

Utöver genomsnittsräntorna publicerar Riksbanken ett index för Swestr. Detta för att användare på ett enkelt sätt ska kunna beräkna genomsnittsräntor för valfria tidsperioder, utöver de genomsnitt som Riksbanken publicerar. Startdag för indexet är den 1 september 2021.

Publicering av genomsnittsräntor och index

Noteringar för genomsnittsräntor och index publiceras på Riksbankens webbplats kl. 09:05 varje bankdag. Dessa kan sökas ut på sidan Sök Swestr-noteringar. Genomsnittsräntorna och indexet tillhandahålls även genom Riksbankens API, vilket möjliggör automatisk hämtning av noteringarna.

Genomsnittsräntorna baseras på de publicerade noteringarna för Swestr, det vill säga de noteringar som har värdedag från och med den 1 september 2021. Detta innebär att genomsnittsräntor för tidsperioderna 2, 3 och 6 månader kommer att börja publiceras från och med den 1 november, den 1 december 2021 respektive den 1 mars 2022.

För ytterligare information om genomsnittsräntorna och indexet samt beräkningsformler se informationsdokumentet om Swestr. För konkreta beräkningsexempel se även remissen Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för referensräntan Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-10-01