Betalningsrapport 2021

1. Trender på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
1. Trender på betalningsmarknaden

Internationell harmonisering påverkar Sverige

Betalningar inom euroområdet fungerar ofta lika bra som betalningar inom Sveriges gränser. Betalningarna till andra länder kan däremot fortfarande vara långsamma och dyra. För att förbättra betalningar mellan länder pågår ett internationellt arbete för att harmonisera regelverk och skapa nya gemensamma standarder för att betalningssystemen ska kunna kommunicera med samma ”språk”.

Publicerad: 3 november 2021

Temp