Betalningsrapport 2021

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Hög grad av säkerhet i det svenska betalningssystemet

Publicerad: 3 november 2021

Riksbankens centrala avvecklingssystem för stora betalningar, RIX, och clearinghuset Bankgirot är centrala knutpunkter i det svenska betalningssystemet. Störningar och avbrott i något av dessa system påverkar därför hela betalningssystemet och kan göra att en eller flera betaltjänster inte fungerar. Under 2020 och de tre första kvartalen 2021 har de tekniska systemen fungerat väl och tillgängligheten har varit mycket god. Swish har dock haft fler avbrott än de övriga systemen. Det beror bland annat på att de underliggande systemen i Swish har haft ett antal tekniska problem.