Betalningsrapport 2021

Riksbanken bidrar aktivt i det internationella samarbetet

Ladda ner PDF

Digitala centralbankspengar är en stor fråga internationellt

Publicerad: 3 november 2021

När en grupp företag ledda av Facebook 2019 lanserade idén om att skapa en egen valuta, som då hette Libra men senare bytte namn till Diem, fick det stor uppmärksamhet bland världens centralbanker. Med Facebooks globala nätverk skulle en sådan valuta kunna få snabb spridning och påverka centralbankernas möjligheter att bedriva penningpolitik och värna om finansiell stabilitet och ett säkert betalningsväsende.

Sedan kom pandemin och kontanter övergavs allt mer till förmån för kort och digitala betalsätt även i länder där kontanter tidigare haft en relativt stark ställning. Det gjorde att allt fler länder började fundera över effekterna av en kontantlös framtid och behovet av digitala centralbankspengar. Dessutom sköt priset på olika kryptovalutor i höjden till historiska nivåer under pandemin, vilket ökade behovet av att fundera på förhållandet mellan privata och statliga pengar.