Månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

Under coronapandemin erbjöd Riksbanken bankerna att månadsvis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre* respektive sex** månaders löptid till styrräntan för att mildra effekterna på svensk ekonomi.

Bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor behövde stärkas för att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag. Eftersom läget på finansieringsmarknaderna var mycket osäkert beslutades att löptiden för krediten skulle uppgå till tre* respektive sex** månader.

Mot bakgrund av att läget på de finansiella marknaderna stabiliserades sedan införandet av dessa marknadsoperationer ändrades frekvensen i erbjudandet av lånen från veckovisa till månadsvisa marknadsoperationer. 

Erbjudandet hade ingen övre beloppsbegränsning förutom den som följer av att Riksbanken vid dessa krediter skulle acceptera samma säkerheter som gäller för Riksbankens krediter i RIX i enlighet med villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Utestående lån i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens utestående lån i svenska kronor med 3 och 6 månaders löptid (det finns även utestående lån med kortare löptid, över natten, och längre löptid, V-kredit). Med utestående lån menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. 

Utestående lån i svenska kronor

Diagram: Nettoutlåning svenska kronor

Diagrammet visar Riksbankens utestående lån i svenska kronor med 3 och 6 månaders löptid inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Total utlåning i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i svenska kronor till Riksbankens penningpolitiska motparter. Riksbanken erbjöd sig att låna ut obegränsat med svenska kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till styrräntan. Programmet avslutades i september 2021 och diagrammet nedan uppdateras därför inte längre.

Lån i svenska kronor

Diagram: Lån i svenska kronor

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.


*mer exakt 13 veckor, **mer exakt 26 veckor 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-01