Internationell bankstatistik

Internationell bankstatistik belyser på olika sätt den svenska banksektorns utlandsrelaterade verksamhet. Statistiken visar bland annat balansräkningsposter fördelat på olika motpartsländer, vilken utgivningsvaluta finansiella instrument har och vilka sektorer som är motparter.

Internationell bankstatistik består av två delar:

Statistiken kan användas för att undersöka vilka länder och sektorer svenska banker är exponerade mot och var risker kan uppstå, exempelvis vid finansiella kriser. Statistiken beskriver svenskägda bankgruppers verksamhet för banker med moderbolag i Sverige, inklusive utländska filialer och dotterbolag inom gruppen dvs. den svenska koncernens bankverksamhet. Tillgångar och skulder mellan bolag inom samma bankgrupp exkluderas. Det är i dagsläget åtta bankgrupper som ingår i undersökningen.

Statistiken kan användas bland annat för att analysera bankers gränsöverskridande tillgångar och skulder och i vilka valutor som utlåning och finansiering sker i. Statistiken beskriver bankers verksamhet utifrån ett Sverigeperspektiv, det vill säga utifrån banker som är baserade i Sverige. Det är endast verksamheten som bedrivs från kontor i Sverige som ingår, både för svenskägda och utlandsägda banker. Tillgångar och skulder mellan bolag inom samma bankgrupp ingår då varje bolag ses som en separat enhet. Det är i dagsläget 18 banker som ingår i undersökningen.

* Notera att Sverigebaserade banker har bytt namn till Svensk banksektor vid publicering avseende kvartal 3 2023.

För en jämförelse mellan Svenska bankgrupper och Svensk banksektor, se Fördjupad information.

Statistiken publiceras en gång i kvartalet. Nästa publicering är planerad under september 2024.

Statistiken publiceras också av Bank for International Settlements (BIS) inom ramen för International Banking Statistics (IBS): www.bis.org

Vid frågor, kontakta: iris@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-22