Ansökan för godkännande av värdepapper

En ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för intradagskredit eller penningpolitiska instrument ska göras på blankett "Ansökningsblankett för godkännande av värdepapper som säkerhet". Endast deltagare i RIX kan ansöka om godkännande av värdepapper.

Blanketten ska skickas via e-post till Riksbanken på adressen: collateral@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-07-04