Hämta Swestr via API

Riksbanken har ett öppet API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta Swestr-noteringar och data om transaktionsunderlaget för Swestr. Här finns information om Riksbankens API för Swestr.

Swestr-API:et är ett REST API som ger möjlighet att hämta senast publicerade Swestr-notering eller tidigare publiceringar för en tidsperiod. Du kan använda API:et utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

I samband med att Swestr blev tillgänglig för användning som referensränta i finansiella kontrakt och testperioden avslutades, togs de preliminära Swestr-noteringarna bort från Riksbankens API. Testperiodens data finns tillgänglig på sidan Testperiod för Swestr.

Riksbankens Förutsättningar för användning och vidarepublicering av Swestr gäller. 

API-portalen

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-02