Hämta Swestr via API

Riksbanken har ett öppet API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta data om Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Här finns information om Riksbankens API för Swestr.

Swestr-API:et är ett REST-baserat API som ger möjlighet att hämta senast publicerade Swestr-notering eller tidigare publiceringar för en tidsperiod. Du kan använda API:et utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

API-portalen

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Ansvarsfriskrivning

OBSERVERA: Under Riksbankens testperiod som pågår från och med den 27 januari 2021 till och med den 1 september 2021 av SWESTR får inte referensräntan eller informationen användas i något finansiellt instrument, avtal, handel eller annan kommersiell verksamhet eller annat affärsbeslut.

SWESTR och eventuell återpublicering av denna ("referensräntan") och alla relaterade uppgifter och information ("informationen") publiceras av Riksbanken endast för informationsändamål under testperioden.

Under testperioden ansvarar inte Riksbanken för fel eller brister i SWESTR eller informationen, eller för eventuella förseningar i uppdateringen av referensräntan eller informationen. Riksbanken är inte heller ansvarig om referensräntan trots denna information används i finansiella instrument, avtal, handel eller annan kommersiell verksamhet eller annat affärsbeslut.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-06-22