Betalningsrapport 2024

Utvecklingen på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Utvecklingen på betalningsmarknaden

Svenska folkets betalningsvanor

Oavsett om man handlar i butik, på internet eller betalar sina räkningar så vill de flesta betala digitalt. Fysiska kort har länge varit det vanligaste betalsättet i Sverige, men de senaste åren har allt fler börjat lägga in kortet i mobiltelefonen.

En plånbok med kontanter. Streck från den leder till en orange cirkel med digitala betalningssätt: mobiltelefon, klocka, betalkort och en dator.

Publicerad: 14 mars 2024

Riksbankens undersökning om betalningsvanor

Riksbankens undersökning om betalningsvanor ger en bild av hur privatpersoner betalar i Sverige och hur betalningsvanorna förändras över tid. Undersökningen har genomförts vartannat år mellan 2010 och 2022. Eftersom Riksbankens Betalningsrapport från och med 2024 publiceras på våren genomförde Riksbanken den senaste undersökningen om betalningsvanor under hösten 2023 så att det inte skulle gå mer än två år mellan undersökningsomgångarna. 2 050 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år svarade på undersökningen. 1 549 personer svarade via webbformulär och 501 via telefonintervjuer. Undersökningen genomfördes mellan 4 och 29 september 2023.

Enkätsvaren har viktats avseende kön, ålder, region och utbildning för att spegla befolkningen i Sverige. Sifferunderlag från undersökningen 2023 kan hämtas på sidan Svenska folkets betalningsvanor.