Att lösa in ogiltiga sedlar

Riksbanken har möjlighet att mot en avgift på 100 kronor lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är. Dessa sedlar ska skickas in per post, se nedan hur man går tillväga.

OBS! Riksbanken returnerar inte sedlarna om de inte skulle lösas in. Det beror på att Riksbanken har ett ansvar att se till att de sedlar som är i cirkulation är giltiga. Ogiltiga sedlar får inte tas emot i banker och butiker. 

Lagen om penningtvätt

Riksbanken följer lagen om penningtvätt och behöver därför göra en kontroll av varifrån sedlarna kommer. I din ansökan om att lösa in ogiltiga sedlar måste du därför så utförligt som möjligt förklara varifrån du ursprungligen fått sedlarna och varför de inte har använts medan de var giltiga. Bifoga därför även underlag som t.ex. kvitton, kontoutdrag eller liknande som kan styrka förklaringen. Om du är ombud för någon annan behöver du skicka in en fullmakt.

OBS! Riksbanken tar inte emot utländska sedlar för inlösen.

Riksbanken har beslutat att ändra i föreskrifterna (RBFS2015:1) om inlösen av sedlar och mynt

Förändringen innebär att bland annat företag som i sin löpande verksamhet hanterar sedlar inte längre kommer att få lösa in ogiltiga sedlar. Inlösen beviljas inte heller när man medvetet köper upp ogiltiga sedlar med ett vinstsyfte. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2017.

Anledningen till att föreskrifterna ändrats är att de företag och handlare som i sin löpande verksamhet hanterar sedlar ska vara uppdaterade på vilka sedlar som är giltiga respektive ogiltiga och därför inte ska ta emot ogiltiga sedlar. En annan anledning är att de också har svårt att bevisa att de ogiltiga sedlarna inte härrör från brott eller brottslig verksamhet. Riksbanken löser in ogiltiga sedlar i huvudsak för att hjälpa privatpersoner som av misstag inte löst in eller använt sina sedlar i tid.

Regelverk kring sedlar, mynt och depåer

Så här går du tillväga för att lösa in dina ogiltiga sedlar

Observera att vi inte har något kontor dit du kan gå för att lösa in sedlarna, du måste skicka dem per post enligt något av nedanstående alternativ.

Alternativ 1:

Använd Riksbankens Webbformulär, du behöver då ha ett BankID eller ett mobilt BankID. Läs mer om hur du går tillväga om du vill ansöka om ett BankID eller ett mobilt BankID.

Webbformulär inlösen

Logga in med Mobilt BankID eller BankID.

Mobilt BankID BankID

Alternativ 2:

Fyll i Riksbankens blankett Ansökan om inlösen av ogiltiga svenska sedlar (PDF), skriv ut och signera den. Därefter skickar du blanketten tillsammans med sedlarna per post till Riksbanken. Obs! Du kan inte lämna in sedlar och blankett på Riksbankens kontor.

Riksbankens avgift är 100 kronor

Riksbanken löser in sedlar endast om det totala värdet på sedlarna är mer än 100 kronor. Anledningen är att vi tar ut en avgift på 100 kronor per ärende oavsett hur många sedlar eller hur stort belopp som skickas in.

Om du vill att dina pengar ska sättas in på ett konto i en utländsk bank ber vi dig använda blanketten.

Efter att du har fyllt i Riksbankens webbformulär eller blankett skickar du sedlarna till Riksbanken, vi kan ta emot vanlig post såväl som Rek och Värde. Kontakta ditt postombud för information om postens försäkringsvillkor.

Adressen är:

Sveriges riksbank
Inlösen
103 37 Stockholm

Efter att vi har mottagit din ansökan tar det 3-6 veckor innan vi börjar behandla den och vi skickar då en bekräftelse per mejl till dig om du har angett en mejladress i din ansökan. Vid beviljad ansökan skickar Riksbanken inte ut något ytterligare meddelande utan pengarna betalas ut till det konto du har angett.

Tänk på att inte skicka några giltiga sedlar till Riksbanken, utan bara de som är ogiltiga. Det går inte heller att skicka mynt till Riksbanken eftersom vi bara löser in minnesmynt.

Har du frågor?

Kontakta Riksbanken, telefon 08-787 09 06. Telefontider är helgfria vardagar kl. 08.00-12.00. Det går även bra att mejla till inlosen@riksbank.se

Läs mer om penningtvättslagen i Sverige på Svenska Bankföreningens webbplats.

Uppdaterad 2019-07-04

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!