Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Arbetet med e-kronan fortsätter

Riksbankens arbete med en e-krona fortsätter. En e-krona kan vara en del av en långsiktig lösning på digitaliseringens utmaningar. Dessutom skulle en e-krona innebära ny infrastruktur för betalningar vilket skulle kunna lösa vissa problem med konkurrens, utlandsbetalningar och beredskap samtidigt som det skulle kunna främja innovation. Arbetet med den tekniska e-kronapiloten har avslutats och Riksbanken fokuserar nu på principiella design- och policyfrågor för en eventuell e-krona. Dessutom behöver lagstiftningsarbetet påbörjas redan nu för att inte ledtiden ska bli för lång om riksdagen beslutar att Riksbanken får ge ut en e-krona. Samtidigt fortsätter Riksbanken att arbeta aktivt i det internationella samarbetet kring digitala centralbankspengar.

 Kretskort bakom en hand med en mobiltelefon, det står E-krona på skärmen. En plånbok och symbol för en användare.

Publicerad: 14 mars 2024