Jubileumskonferens

Den 25 maj 2018 arrangerade Riksbanken i samarbete med riksdagen en jubileumskonferens för att officiellt uppmärksamma och fira att Riksbanken fyllde 350 år. Jubileumskonferensen hade temat ”Centralbankers roll i dåtid, nutid och framtid”. Värdar var riksdagens talman, riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen.

Syftet med jubileumskonferensen var att uppmärksamma Riksbankens 350-åriga historia och sätta fokus på centralbanken, dess historia och dess roll i nutid och framtid. Först ut att göra det var professor Torsten Persson från Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han talade kring centralbankens uppgifter i samhället, hur dessa förändrats över tid och vilka kriser, utmaningar, framsteg och beslut som varit viktiga genom Riksbankens historia. Se Torstens Perssons bilder nedan.

Torsten Persson

Efter det hölls en paneldebatt som handlade om centralbankers roll i samhället, hur deras roll har förändrats över tid och vilka utmaningar som ligger framför oss. Panelen lyfte frågor kring inflationsmålspolitik, ansvar för finansiell stabilitet och kring Riksbankens oberoende. Irma Rosenberg, tidigare förste vice riksbankschef, konstaterade bland annat att det sannolikt kommer att krävas olika grad av oberoende i olika frågor. Se panelens diskussion via webb-tv-länken nedan.

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Riksbankens jubileumsbok "Sveriges Riksbank and the History of Central Banking". Lyssna till exempel till Charles Goodhart när han talar om Bank of Englands historiska utveckling och kopplar det till Riksbankens historia. Du hittar det via webb-tv-länken nedan.

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring centralbankers roll i framtiden. Via webb-tv-länken nedan kan du till exempel lyssna på chefen för Federal Reserve, Jerome Powell, som talar om centralbankers självständighet och förtroende. Flera av paneldeltagarnas inlägg finns även att läsa via länkarna nedan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-05-30