Riksbankens tillgångar och skulder (veckorapport)

Information om Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade veckorapporten.

Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering fem arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00. Om du behöver statistik för tidigare år finns uppgifter för åren 1999-2010 i Riksbankens webbarkiv.

 

Uppdaterad 2022-06-28