Frågor & svar om ökad tillgång till likviditet i svenska kronor

Riksbanken har sänkt utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 procentenheter över reporäntan (före coronapandemin) till 0,10 procentenheter över reporäntan. Vad innebär det?

Det innebär helt enkelt att bankerna kan låna pengar över natten hos Riksbanken till lägre ränta än tidigare. Det bidrar till att stärka det finansiella systemet och får räntemarknaderna att fungera bättre. Det är alltså en åtgärd som syftar till att undvika att de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin förvärras på grund av problem i kreditförsörjningen.

Riksbanken erbjöd bankerna att månadsvis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till en rörlig ränta som motsvarar reporäntan. Vad innebar det och vad var syftet?

Det innebar att bankerna kunde låna pengar hos Riksbanken till en låg ränta under en längre tid, det vill säga tre respektive sex månader. Åtgärden syftade till att stärka det finansiella systemet och till att få räntemarknaden att fungera bättre.

Riksbanken ökar flexibiliteten kring de säkerheter bankerna kan använda när de lånar pengar av Riksbanken. Vad innebär det och vad är syftet?

Bankerna får större möjligheter att använda bostadsobligationer som säkerheter när de lånar av Riksbanken. Det gör det lättare för bankerna att låna av Riksbanken och bidrar till att dämpa oron på de finansiella marknaderna. Detta gäller fram till slutet av 2021. Från och med den 3 januari 2022 kommer reglerna för säkerheter för lån i Riksbanken att återgå till de regler som gällde innan pandemin.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-21