Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2021-01-15
10,1107
GBP
2021-01-15
11,3858
NOK
2021-01-15
0,9804
USD
2021-01-15
8,3403
Kurserna uppdaterades 2021-01-15
Sök räntor & valutakurser

Valutakurser

Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens valutakurser. Här är länk till deklarationskurserna, årsgenomsnitt 2020. Längst ned på sidan finns också länkar till valutakurser längre tillbaka i tiden.

Valutakurser till deklarationen

Reporänta

0%
Gäller från den 2 december 2020
Diagram och tabell

Referensränta

0%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2020
Referensräntan