Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-04-18
10,4553
GBP
2019-04-18
12,0808
NOK
2019-04-18
1,0896
USD
2019-04-18
9,2728
Kurserna uppdaterades 2019-04-18
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 20 februari 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,029%
Datum: 2019-04-18
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2019-04-18
Referensräntan