Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2021-04-19
10,1041
GBP
2021-04-19
11,6833
NOK
2021-04-19
1,0098
USD
2021-04-19
8,4303
Kurserna uppdaterades 2021-04-19
Sök räntor & valutakurser

Valutakurser

Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens valutakurser. Här är länk till deklarationskurserna, årsgenomsnitt 2020. Längst ned på sidan finns också länkar till valutakurser längre tillbaka i tiden.

Valutakurser till deklarationen

Reporänta

0%
Gäller från den 17 februari 2021

Diagram och tabell

Referensränta

0%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2020

Referensräntan

Swestr testperiod:
Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Swestr 2021-04-16

-0,104%
  • Volym32 727 MSEK
  • Antal transaktioner36
  • Antal rapportörer6
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod