Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2020-05-29
10,517
GBP
2020-05-29
11,6726
NOK
2020-05-29
0,9704
USD
2020-05-29
9,4682
Kurserna uppdaterades 2020-05-29
Sök räntor & valutakurser

STIBOR FIX 3M

0,183%
Datum: 2020-05-28
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2020
Referensräntan