Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-12-11
10,506
GBP
2019-12-11
12,4431
NOK
2019-12-11
1,034
USD
2019-12-11
9,4803
Kurserna uppdaterades 2019-12-11
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 30 oktober 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

0,024%
Datum: 2019-12-11
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2019
Referensräntan