Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2023-12-05
11,3095
GBP
2023-12-05
13,1931
NOK
2023-12-05
0,9595
USD
2023-12-05
10,4553
Kurserna uppdaterades 2023-12-05
2023-11-27. Från och med måndagen den 27 november publiceras nya noteringar för valutakurserna kl. 16.15.
Sök räntor och valutakurser

Styrränta

4,00%
Gäller från den 29 november 2023

Diagram och tabell

Referensränta

3,50%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2023

Referensräntan

Swestr 2023-12-04

3,888%
  • Volym55 187 MSEK
  • Antal transaktioner126
  • Antal rapportörer6
  • Övre trimningsgräns3,90 %
  • Nedre trimningsgräns3,85 %
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Den 27 november sker flera förändringar för ”Sök räntor och valutakurser”

Ny källa och ny publiceringstid för valutakurserna, nytt API och nytt sökformulär

Sök räntor och valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för räntor och valutakurser. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Sök räntor och valutakurser