Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2020-08-12
10,2757
GBP
2020-08-12
11,4184
NOK
2020-08-12
0,9726
USD
2020-08-12
8,7564
Kurserna uppdaterades 2020-08-12
Sök räntor & valutakurser

Valutakurser

Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens valutakurser. Här är länk till deklarationskurserna, årsgenomsnitt 2019. Längst ned på sidan finns också länkar till valutakurser längre tillbaka i tiden.

Valutakurser till deklarationen

Reporänta

0%
Gäller från den 8 juli 2020
Diagram och tabell

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2020
Referensräntan