Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-08-16
10,7321
GBP
2019-08-16
11,7259
NOK
2019-08-16
1,0703
USD
2019-08-16
9,6717
Kurserna uppdaterades 2019-08-16
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 10 juli 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,02%
Datum: 2019-08-16
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2019
Referensräntan