Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2018-08-14
10,3962
GBP
2018-08-14
11,6554
NOK
2018-08-14
1,0905
USD
2018-08-14
9,1063
Kurserna uppdaterades 2018-08-14
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,50%
Datum: 2018-08-15
Gäller från den 4 juli 2018.
Läs allt om reporäntebeslutet

STIBOR FIX 3M

-0,367%
Datum: 2018-08-14
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2018-08-15
Referensräntan