Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2018-12-14
10,2928
GBP
2018-12-14
11,4377
NOK
2018-12-14
1,0564
USD
2018-12-14
9,0835
Kurserna uppdaterades 2018-12-14
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,50%
Gäller från den 31 oktober 2018
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,213%
Datum: 2018-12-14
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2018-12-14
Referensräntan