Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2020-10-23
10,3553
GBP
2020-10-23
11,4615
NOK
2020-10-23
0,9477
USD
2020-10-23
8,7649
Kurserna uppdaterades 2020-10-23
Sök räntor & valutakurser

Valutakurser

Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens valutakurser. Här är länk till deklarationskurserna, årsgenomsnitt 2019. Längst ned på sidan finns också länkar till valutakurser längre tillbaka i tiden.

Valutakurser till deklarationen

Reporänta

0%
Gäller från den 23 september 2020
Diagram och tabell

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2020
Referensräntan