Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2020-01-29
10,5818
GBP
2020-01-29
12,5114
NOK
2020-01-29
1,0534
USD
2020-01-29
9,6152
Kurserna uppdaterades 2020-01-29
Sök räntor & valutakurser

STIBOR FIX 3M

0,196%
Datum: 2020-01-29
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2020
Referensräntan