Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-10-21
10,7761
GBP
2019-10-21
12,4818
NOK
2019-10-21
1,0542
USD
2019-10-21
9,6577
Kurserna uppdaterades 2019-10-21
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 11 september 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,069%
Datum: 2019-10-21
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2019
Referensräntan

Information som berör Riksbankens API

Tekniskt underhåll kommer ske den 28 oktober som berör Riksbankens databas/webbservices (API) för räntor och valutakurser. Detta medför att databasen kommer tillfälligt vara stängd mellan kl. 16:00-24:00. Vi hoppas att detta inte orsakar er problem.