Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2021-08-04
10,1949
GBP
2021-08-04
11,9715
NOK
2021-08-04
0,9779
USD
2021-08-04
8,587
Kurserna uppdaterades 2021-08-04
Sök räntor & valutakurser

Sök räntor och valutakurser

Du kan söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas. Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, cirka kl. 9.10 och kl. 12.10. Olika serier uppdateras vid de olika tidpunkterna.

Sök räntor och valutakurser

Reporänta

0%
Gäller från den 7 juli 2021

Diagram och tabell

Referensränta

0%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2021

Referensräntan

Swestr testperiod:
Från och med den 27 januari 2021 till och med den 1 september 2021 publiceras en preliminär notering för Swestr varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under denna testperiod. Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från och med den notering som har värdedag 1 september 2021 och som publiceras den 2 september 2021.

Swestr 2021-08-03

-0,096%
  • Volym37 670 MSEK
  • Antal transaktioner45
  • Antal rapportörer6
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod