Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-06-24
10,6212
GBP
2019-06-24
11,8827
NOK
2019-06-24
1,1002
USD
2019-06-24
9,3349
Kurserna uppdaterades 2019-06-24
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 8 maj 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,034%
Datum: 2019-06-24
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2019-06-24
Referensräntan