Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2024-06-20
11,198
GBP
2024-06-20
13,25003
NOK
2024-06-20
0,99172
USD
2024-06-20
10,44687
Kurserna uppdaterades 2024-06-20
Sök räntor och valutakurser

Styrränta

3,75%
Gäller från den 15 maj 2024

Diagram och tabell

Referensränta

4,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2024

Referensräntan

Swestr 2024-06-19

3,642%
  • Volym65 241 MSEK
  • Antal transaktioner153
  • Antal rapportörer6
  • Ränta vid övre trimningsgräns3,65 %
  • Ränta vid nedre trimningsgräns3,60 %
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Gamla API:et för räntor och valutakurser har stängts

2024-05-27 - Riksbankens gamla SOAP API har stängts ner från och med den 27 maj 2024, och fungerar därmed inte längre. Den som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken måste använda det nya REST API:et.

Gamla API:et för räntor och valutakurser har stängts

Sök räntor och valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för räntor och valutakurser. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Sök räntor och valutakurser