Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2020-04-08
10,9571
GBP
2020-04-08
12,4214
NOK
2020-04-08
0,9791
USD
2020-04-08
10,0968
Kurserna uppdaterades 2020-04-08
Sök räntor & valutakurser

STIBOR FIX 3M

0,347%
Datum: 2020-04-08
Sök marknadsräntor

Referensränta

0,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2020
Referensräntan