Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2019-02-20
10,563
GBP
2019-02-20
12,1403
NOK
2019-02-20
1,0856
USD
2019-02-20
9,3118
Kurserna uppdaterades 2019-02-20
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,25%
Gäller från den 20 februari 2019
Reporänta, tabell

STIBOR FIX 3M

-0,065%
Datum: 2019-02-20
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2019-02-21
Referensräntan