Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2024-04-19
11,664
GBP
2024-04-19
13,62299
NOK
2024-04-19
0,99142
USD
2024-04-19
10,94903
Kurserna uppdaterades 2024-04-19
Sök räntor och valutakurser

Styrränta

4,00%
Gäller från den 3 april 2024

Diagram och tabell

Referensränta

4,00%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2024

Referensräntan

Swestr 2024-04-18

3,890%
  • Volym60 465 MSEK
  • Antal transaktioner148
  • Antal rapportörer6
  • Ränta vid övre trimningsgräns3,90 %
  • Ränta vid nedre trimningsgräns3,84 %
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

2024-02-08 - Den som har satt upp en integration mot SOAP API:et måste utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken.

Gamla API:et för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

Sök räntor och valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för räntor och valutakurser. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Sök räntor och valutakurser