Riksbankens uppdrag

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil över tid. Vi ska också bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt och att allmänheten kan göra betalningar. Riksbanken ansvarar även för att ge ut sedlar och mynt.

Låg och stabil inflation

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) ska vara 2 procent. För att påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen beslutar Riksbanken om nivån på styrräntan. Styrräntan är den ränta som gäller för banker som lånar eller placerar pengar i Riksbanken. Styrräntan påverkar andra räntor i ekonomin och därmed i förlängningen den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Läs mer: Vad är penningpolitik?

Stabilt och effektivt finansiellt system – finansiell stabilitet

För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs ett stabilt och effektivt finansiellt system, det vill säga ett system som kan förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. Riksbanken ska bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket inkluderar att allmänheten ska kunna göra betalningar. Det innebär att Riksbanken övervakar det finansiella systemet, förbereder sig för att hantera finansiella kriser, har möjlighet att ge tillfälligt likviditetsstöd till bl.a. banker för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet samt samverkar med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om dessa frågor. Riksbanken tillhandahåller också ett system för avveckling av betalningar, RIX, som hanterar stora betalningar mellan banker och andra aktörer på ett säkert och effektivt sätt.

Läs mer: Riksbankens uppdrag inom finansiell stabilitet

Riksbankens självständiga ställning

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i Riksbankens direktion samt ansvarar för att övervaka och kontrollera direktionens arbete.

Riksdagen har gett Riksbanken en självständig ställning. Det innebär att Riksbankens direktion fattar de penningpolitiska besluten utan att ta direktiv från någon annan. Genom att delegera uppgiften att hålla inflationen låg och stabil till Riksbanken har riksdagen gett penningpolitiken ett långsiktigt perspektiv och skapat goda förutsättningar för att inflationsmålet ska uppfattas som trovärdigt.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29

Vad gör Riksbanken?

Riksbankschef Erik Thedéen berättar om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Se filmen: Vad gör Riksbanken?