Fördjupningar i de penningpolitiska rapporterna

I varje penningpolitisk rapport finns ett antal fördjupningar. Fördjupningarna syftar till att ge en mer detaljerad analys av frågor som är aktuella och/eller särskilt relevanta för den ekonomiska utvecklingen och penningpolitiken.

Uppdaterad 2019-02-28