Sök Swestr-noteringar

Riksbanken publicerar noteringar för den transaktionsbaserade Swestr (Swedish krona Short Term Rate) varje svensk bankdag. Från och med noteringen med värdedag 1 september 2021 kan Swestr användas som referensränta i finansiella kontrakt. Med hjälp av sökfunktionen nedan går det att söka fram historik för Swestr. Från och med den 1 oktober 2021 tillhandahålls även data för genomsnittsräntor och index baserat på Swestr och då kommer man kunna söka fram även denna data.

Från och med den 27 januari 2021 till och med den 1 september 2021 publiceras en preliminär notering för Swestr varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under denna testperiod. Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från och med den notering som har värdedag 1 september 2021 och som publiceras den 2 september 2021.

Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visningsformat:

Vid behov publiceras en korrigerad referensränta

Riksbanken publicerar Swestr kl. 11:00 varje bankdag. Om någon eller några rapportörer skickar in eller validerar transaktionsdata för sent, så att dessa data inte kommit med till den första beräkningen, kan Riksbanken publicera en korrigerad notering för Swestr kl. 14:00 samma dag. Även vid tekniska problem kan en korrigerad notering kunna komma i fråga. Detta värde ersätter då det tidigare publicerade värdet som officiell notering för Swestr. En korrigerad ränta publiceras endast om en ny beräkning ger upphov till en räntenotering som avviker med mer än två räntepunkter från det värde som publicerades kl. 11:00. Om en korrigerad notering fastställs uppdateras även informationen om transaktionsunderlaget. 

Genomsnittsräntor och index korrigeras endast om Swestr korrigeras

Noteringar för genomsnittsräntor kommer att publiceras kl. 11:05 varje bankdag från och med den 1 oktober 2021. Korrigerade noteringar för genomsnittsräntor och index publiceras endast om Swestr har korrigerats och i så fall publiceras detta kl. 14:05.

Rapport om transaktionsunderlag

Riksbanken publicerar kvartalsvis och med eftersläpning en rapport om sent inkomna förändringar i transaktionsunderlaget och/eller sena valideringar som skulle ha påverkat fastställda noteringar för Swestr om de inkommit i tid. Rapporten är av sammanfattande karaktär och innefattar dagar då absolutvärdet av påverkan på Swestr överstiger 0,001 procentenheter (0,1 baspunkt).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!