Sök Swestr-noteringar

Riksbanken publicerar noteringar för Swestr (Swedish krona Short Term Rate) varje svensk bankdag. Med hjälp av sökfunktionen nedan går det att söka fram noteringar för Swestr från och med noteringen med värdedag 1 september 2021. Från och med den noteringen kan Swestr också användas som referensränta i finansiella kontrakt. Riksbanken tillhandahåller även genomsnittsräntor och index baserat på Swestr. Genomsnittsräntor tillhandahålls för tidsperioderna 1 vecka, 1, 2, 3 och 6 månader.

Välj tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Välj typ av data:
Visningsformat:
Visa noteringar:

I samband med att Swestr blev tillgänglig för användning som referensränta i finansiella kontrakt och testperioden avslutades, togs de preliminära Swestr-noteringarna bort från sökfunktionen. Testperiodens data finns tillgänglig på sidan Testperiod för Swestr.

Vid behov publiceras en korrigerad referensränta

Riksbanken publicerar Swestr kl. 09:00 varje bankdag. Om någon eller några rapportörer skickar in eller validerar transaktionsdata för sent, så att dessa data inte kommit med till den första beräkningen, kan Riksbanken publicera en korrigerad notering för Swestr kl. 12:00 samma dag. Även vid tekniska problem kan en korrigerad notering kunna komma i fråga. Detta värde ersätter då det tidigare publicerade värdet som officiell notering för Swestr. En korrigerad ränta publiceras endast om en ny beräkning ger upphov till en räntenotering som avviker med mer än två räntepunkter från det värde som publicerades kl. 09:00. Om en korrigerad notering fastställs uppdateras även informationen om transaktionsunderlaget. 

Genomsnittsräntor och index korrigeras endast om Swestr korrigeras

Noteringar för genomsnittsräntor kommer att publiceras kl. 09:05 varje bankdag från och med den 2 maj 2023. Korrigerade noteringar för genomsnittsräntor och index publiceras endast om Swestr har korrigerats, eller om fel i den tidigare beräkningen upptäckts, och i så fall publiceras detta kl. 12:05.

Rapport om transaktionsunderlag

Riksbanken publicerar kvartalsvis och med eftersläpning en rapport om sent inkomna förändringar i transaktionsunderlaget och/eller sena valideringar som skulle ha påverkat fastställda noteringar för Swestr om de inkommit i tid. Rapporten är av sammanfattande karaktär och innefattar dagar då absolutvärdet av påverkan på Swestr överstiger 0,001 procentenheter (0,1 baspunkt).

Värdedag för Swestr, genomsnittsräntor och index

Swestr har värdedag den dag då de transaktioner som utgör räntenoteringens underlag genomfördes. Swestr publiceras sedan med en dags eftersläpning. Publiceringsdagen för Swestr är således bankdagen som följer på värdedagen för Swestr.

För genomsnittsräntor och index är värdedagen samma som publiceringsdagen, tillika den dag som avslutar tidsperioden som genomsnittsräntorna beräknas för. Genomsnittsräntorna och index beaktar således den Swestr-notering som publicerades samma dag. Startdagen som anges är den dag som inleder den period som genomsnittsräntor beräknas för.