Sedlarnas utformning

Det är Riksbanksfullmäktige som bestämmer hur våra sedlar och mynt ska se ut. Signaturerna på sedlarna tillhör riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen.

Motiv

Varje sedel har ett personporträtt på framsidan. Personerna har anknytning till varsin plats i Sverige. På baksidan av sedeln finns ett natur- och miljömotiv som är kopplat till personen. På så sätt representeras olika delar av landet i natur- och miljötemat på de nya sedlarna.

De personer som porträtteras på sedlarnas framsida har valts ut enligt särskilda kriterier:

  • De har gjort stora kulturella insatser.
  • De har varit verksamma på 1900-talet.
  • De har en folklig förankring och ett internationellt anseende.

Fördelningen mellan kvinnor och män är lika och det finns en historisk distans till personerna.

Gravering och design

Porträtten på sedlarna har graverats av Gunnar Nehls. Sedlarnas design är framtagen av Crane ABs designteam under ledning av Karin Mörck Hamilton. Designen är baserad på formgivaren Göran Österlunds konstnärliga utgångspunkt.

Material och utformning

Innehållet i svenska sedlar är huvudsakligen, bomull (cellulosa), syntetiska polymerer, såsom polyester, vatten och titandioxid. Sedlarna trycks med sedeltrycksfärger på sedelpapper. Pappret är gjort av bomullsfiber som innehåller olika säkerhetsdetaljer, såsom säkerhetsband, inbäddad säkerhetstråd och osynliga UV-fluorescerande säkerhetsfibrer.

Tryckfärgerna för offsettryck, koppartryck, UV-fluorescerande tryck och screentryck innehåller pigment (organiska och oorganiska), harts, mineraloljor, vegetabiliska oljor, vaxer (naturliga och syntetiska) och torkmedel (koboltacetat).

Den inbäddade säkerhetstråden innehåller bland annat järn och aluminium.

Sedlarna innehåller även mycket små mängder av andra tillsatser som gör papperet starkare. Det är exempelvis CarboxiMetylCellulosa, Epiklorhydrinharts och N-Metyl-2-Pyrrolidon. N-Metyl-2-Pyrrolidon är hälsovådligt i koncentrerad form men förekommer bara i mycket små mängder i sedlar. Enligt utredningar som Riksbanken och sedelleveratören låtit göra finns det inga hälsorisker med att hantera sedlar.

Sedlarna har särskilda detaljer i koppartryck som underlättar för synskadade att skilja dem åt.

Effektivt betalningsmedel

För att sedlar ska fungera som ett effektivt betalningsmedel finns några grundläggande krav. Sedlarna är utformade så att

  • det ska vara lätt för alla att känna igen en äkta sedel
  • de ska vara svåra att förfalska
  • de ska vara lätta att skilja från varandra
  • de ska påverka miljön så lite som möjligt
  • de ska vara slitstarka.
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-09-13