Skyldighet för större banker att tillhandahålla vissa kontanttjänster

Sedan januari 2021 är vissa stora banker skyldiga att tillhandahålla uttagstjänster för privatpersoner och ta emot insättningar (dagskassor) från organisationer och företag.

Skyldigheten innebär att vissa större kreditinstitut – i dagsläget de sex största bankerna i Sverige – är skyldiga att tillhandahålla vissa kontanttjänster i hela landet. Syftet är att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag. Banker som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter är skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag. Skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster omfattar inte någon skyldighet att tillhandahålla insättningstjänster för konsumenter. Vidare är banker som tillhandahåller betalkonton till företag skyldiga att tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar.

Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över att bankerna uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter, kan Finansinspektionen ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-09-07