Riksbankens program för doktorander

Riksbankens forskningsenhet organiserar ett gästprogram för doktorander i nationalekonomi, finansiell ekonomi eller statistik inskrivna vid svenska eller utländska universitet. Doktoranderna tillbringar en period av två till tre månader på Riksbanken – antingen på forskningsenheten eller på en policyavdelning – under perioderna från april till juni eller september till november.

Syftet med programmet är att ge doktorander möjlighet att interagera med Riksbankens forskare och annan personal, och eventuellt initiera forskningssamarbeten, samtidigt som de bedriver forskning om ämnen inom Riksbankens verksamhetsområden. Kandidater till programmet ska därför ha avslutat det första årets kurser inom doktorandutbildningen och inlett sitt avhandlingsarbete. Doktorander vid forskningsenheten förväntas arbeta på sina avhandlingsprojekt, medan doktorander vid policyavdelningarna också kan involveras i Riksbankens egna projekt. Doktoranderna förväntas presentera sina resultat vid ett seminarium mot slutet av sin vistelse på Riksbanken.

Ansökningsdatum är normalt i februari varje år, och ansökan görs på sidan Lediga jobb.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-02