Det finansiella systemet

Det finansiella systemet består av banker och andra företag (till exempel försäkringsbolag och bostadslåneinstitut) samt finansiella marknader (som obligationsmarknader och aktiemarknader). Det består också av finansiell infrastruktur i form av tekniska system som krävs för att göra betalningar och utbyta värdepapper. Till systemet räknas även det finansiella regelverket med lagstiftning, regleringar och andra normer.

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter som är centrala för att ekonomin ska fungera och växa:

  • förmedla betalningar
  • omvandla sparande till finansiering
  • hantera risker

Förmedla betalningar

Det finansiella systemet skapar förutsättningar för att betalningar ska kunna ske snabbt, smidigt och säkert vilket är nödvändigt för att ekonomin som helhet ska fungera på ett effektivt sätt. Om till exempel löner och räkningar inte skulle kunna betalas i tid skulle det snabbt bli kaos i ekonomin. Det handlar dels om betalningar mellan banker och andra finansiella institut (vanligtvis på större belopp), dels om betalningar mellan privatpersoner och/eller företag (vanligtvis på jämförelsevis mindre belopp).

Omvandla sparande till finansiering

Både privatpersoner och företag behöver låna pengar. Unga människor kan behöva låna för att investera i bostäder och utbildning. Företag kan behöva låna för att finansiera ett projekt eller förverkliga en uppfinning. Samtidigt finns det människor som vill spara till pension eller konsumtion. Det finns också företag som vill spara till investeringar. Det finansiella systemets uppgift är här att medverka till att kanalisera sparande till investeringar på ett effektivt sätt.

Hantera risker

Företag och privatpersoner behöver också gardera sig mot olika slags risker. Till exempel kan privatpersoner behöva försäkra sig mot villabrand eller stöld. Och företag kan behöva skydda sig mot olika slags ekonomiska risker som icke önskvärda förändringar i råvarupriser eller valutakurser. Detta kan de göra hos försäkringsbolag som är specialiserade just på att bedöma och hantera försäkringsrisker. På så sätt hjälper det finansiella systemet hushåll och företag att sprida och fördela om risker till de aktörer som är bäst lämpade att bära dessa.

Det finansiella systemet är känsligt

Det ligger i samhällets intresse att det finansiella systemet i sin helhet fungerar på ett stabilt och effektivt sätt, för såväl privatpersoner som företag och andra aktörer. Detta eftersom en allvarlig kris i det finansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och sociala kostnader.

Stabiliteten i det finansiella systemet bygger på att allmänheten och marknaden har förtroende för det. Grundförutsättningar för förtroendet är sunda institut och väl fungerande marknader.

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden är en skrift som beskriver olika uppgifter och funktioner i det svenska finansiella systemet. Skriften beskriver exempelvis aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige. Den senaste utgåvan av Den svenska finansmarknaden är från 2016.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-04-04