Malin, registrator

Som registrator på avdelningen för verksamhetssupport är det viktigt att vara noggrann och känna till vilka lagar och regler som styr arbetet. Här berättar Malin mer om sin roll och hur Riksbanken är som arbetsplats.

Det är en relativt liten myndighet så det är en varm stämning bland de anställda.

Vad jobbar du med?

- Jag jobbar som registrator och mina främsta uppgifter är att bevaka Riksbankens funktionsbrevlåda och diarieföra nya ärenden och att stödja handläggarna. Jobbet innebär även att öppna den dagliga inkomna fysiska posten och hålla reda på begäran om utlämnande av allmänna handlingar som kommer till Riksbanken. Jag utbildar även handläggarna i hur och varför man diarieför.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

- Det viktigaste med jobbet som registrator är att vara ordningsam och kunna de lagar och förordningar som styr arbetet.

Hur är det att jobba på Riksbanken?

- Att jobba på Riksbanken är väldigt trevligt. Det är en relativt liten myndighet så det är en varm stämning bland de anställda.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med att jobba som registrator är att den ena dagen inte är den andra lik, man vet aldrig vad som händer. Men som registrator har du en bra inblick i hela myndigheten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-23