Säkerhetsdetaljer

Det förekommer att svenska sedlar förfalskas, även om det är mycket ovanligt. De svenska sedlarna har avancerade säkerhetsdetaljer så att det ska vara svårt att förfalska dem och lätt att kontrollera om de är äkta.

När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination.

Säkerhetsband

Valörerna 1 000, 500, 200 och 100

Sedeln har ett lodrätt säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan "KR" och en kungakrona när man vinklar sedeln. Säkerhetsbandet är placerat till vänster om porträttet på sedelns framsida. Placeringen av bandet kan variera med uppemot 2 cm.

Säkerhetsbandet har följande färg:

1 000-kronorssedeln: lila (video)

500-kronorssedeln: röd (video)

200-kronorssedeln: grön (video)

100-kronorssedeln: blå (video)

Säkerhetsband på 200-kronorssedeln

Färgskiftande bild

Alla valörer

Sedeln har en bild som har anknytning till personen på sedeln. I bilden finns även sedelns valörssiffra. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln. Bilden är placerad till höger om porträttet på sedelns framsida.

Den färgskiftande bilden har följande motiv:

1 000-kronorssedeln: Olivkvist (video)

500-kronorssedeln: G-klav (video)

200-kronorssedeln: Filmklappa (video)

100-kronorssedeln: Filmremsa (video)

50-kronorssedeln: Skepp (video)

20-kronorssedeln: Bok (video)

Färgskiftande bild på 1 000-kronorssedeln

Vattenmärke

Alla valörer

Vattenmärket syns på fram- och baksidan av sedeln när den hålls mot ljuset. Vattenmärket visar sedelns valör och porträtt. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

Vattenmärken på 20-, 50- och 500-kronorssedlar

Koppartryck

Alla valörer

Koppartryck ger papperet sedelkänsla och ger en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartryck finns bland annat i porträttet och valörbeteckningarna på sedelns framsida.

Koppartryck på 100-kronorssedeln

Genomsiktsbild

Alla valörer

Genomsiktsbilden är ett mönster på sedelns framsida som tillsammans med ett mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

Genomsiktsbild på 500-kronorssedeln

Säkerhetstråd

Alla valörer

Säkerhetstråden syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset. Tråden är inbäddad i sedelpapperet.

Säkerhetstråd på alla sex sedelvalörerna

Mikro- och minitexter

Alla valörer

Mikro- och minitexter finns på fram- och baksidan av sedeln. Texterna går att läsa under förstoring.

Mikrotext på 200-kronorssedel

Minitext på 20- och 1 000-kronorssedlar.

UV-bild framsida

Alla valörer

Sedeln innehåller en bild på framsidan som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått vid UV-belysning.

UV-bild med tre kronor på 1 000-kronorssedelns framsida

UV-bild baksida

Alla valörer

Sedeln innehåller en bild på baksidan som fluorescerar (lyser upp) i grönt vid UV-belysning.

UV-bild med sedelns valör på baksidan, här på 1 000-konorssedeln

UV-fibrer

Alla valörer

Sedeln innehåller fibrer på fram- och baksidan som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått vid UV-belysning. 

UV-fibrer på 1 000-kronorssedeln

Vissa sedelserier har en tydligare blå färg (se nedan bild). Riksbanken har uppmärksammats på att vissa kassor och sedelräkningsmaskiner därför inte tar emot dem. Sedlarna är fortfarande giltiga och går att betala med. Men maskintillverkarna uppdaterar sina maskiner så att de ska acceptera de sedlar som är mer blåa.

UV-fibrer på 500-kronorssedeln

(Taktila) märken för synskadade

50-kronorssedeln

På sedelns kortsidor finns tre streck i koppartryck placerade på tre ställen.

100-kronorssedeln

På sedelns kortsidor finns tre streck i koppartryck placerade på två ställen.

200-kronorssedeln

På sedelns kortsidor finns tre streck i koppartryck placerade på ett ställe.

500-kronorssedeln

På sedelns kortsidor finns tre streck i koppartryck placerade på ett ställe.

20- och 1 000-kronorssedeln har inga streck.

Taktila märken på 50-, 100-, 200- och 500-kronorssedlar.

Varför varierar säkerhetsbandets placering på sedlarna?

Placeringen på det säkerhetsband som finns på 100-, 200-, 500- och 1 000-kronorssedlarna kan variera något i sidled mellan sedlarna. Denna variation uppstår naturligt i sedeltryckningsprocessen och är därför inget feltryck. Även storleken på sedlarna kan variera med +/- 1 mm och detta är också en naturlig variation som uppstår vid tryckningen av sedlarna. Om man mäter från vänsterkanten på sedeln till vänsterkanten på sedelns säkerhetsband skiljer sig måtten enligt följande:

Valör Antal mm från vänsterkanten på sedeln till vänsterkanten på sedelns säkerhetsband
100 22,25 mm - 41,25 mm
200 23,75 mm - 42,25 mm
500 23,75 mm - 42,25 mm
1000 23,75 mm - 42,25 mm

Varför skiftar färgtrycket ibland?

Sedlar framställs i en tryckprocess och det kan därför, även om det är ovanligt, förekomma avvikelser. En sådan mindre färgavvikelse finns på baksidan av vissa 1 000-kronorssedlar där det lila färgtrycket är något svagare än normalt. Detta har ingen betydelse för sedelns funktion eller för säkerhetsdetaljerna – den är giltig som betalningsmedel och den går att använda precis som vanligt. När man ska kontrollera om sedeln är äkta ska man vicka på den. Man kommer då att se bilder som skiftar färg och bilder som rör sig och växlar motiv. 

Falska sedlar och mynt

Man får inte betala med falska sedlar och mynt. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Det är också straffbart att inneha falska sedlar eller mynt om man har för avsikt att sprida dem.

Om du upptäcker en falsk sedel eller ett falskt mynt, ta inte emot sedeln eller myntet. Har du redan tagit emot en falsk sedel eller ett falskt mynt – försök komma ihåg hur du kan ha fått sedeln eller myntet, och gör sedan en polisanmälan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-05-03

Så skiljer du en äkta sedel från en falsk

Kort video om hur man ser om en sedel är äkta eller inte