Patric, senior handlare

Som senior handlare på avdelningen för finansiella marknader köper Patric tillgångar och förvaltar Riksbankens valutareserv. Som handlare är det viktigt att vara noggrann då det är stora belopp som hanteras. Här berättar Patric mer om sin roll och hur Riksbanken är som arbetsplats.

Att arbeta på en centralbank är otroligt spännande, det är här besluten tas som påverkar räntan.

Vad jobbar du med?

- På min enhet har vi tre huvudarbetsområden. Market intelligence som arbetar med att bevaka de olika marknaderna, valutareservsförvaltningen där vi förvaltar 480 mdkr fördelat på sju valutor och guld som Riksbanken har i valutareserven, samt slutligen operations där vi implementerar åtgärder direktionen beslutat om. Senaste tiden har till stor del handlat om att köpa tillgångar i form av olika obligationer. Man kan säga att jag delar min arbetstid 50/50 mellan operations och valutareservsförvaltningen. Jag är ansvarig för de tillgångar Riksbanken har i amerikanska dollar vilket motsvarar 250 mdkr. Dessa placeras till största delen i amerikanska statsobligationer. Huvudmotivet med valutareserven är beredskap och då är det viktigt att placeringarna sker i de mest likvida tillgångarna, det vill säga statsobligationer.

- I mitt arbete inom operations genomför vi de köp som direktionen beslutat om. Men det kan även handla om andra operativa arbetsuppgifter. Till exempel så ska Riksbanken gå över till en egenfinansierad valutareserv. Dessa valutaköp genomför vi.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

- Det första jag kommer att tänka på är noggrannhet, saker får helt enkelt inte gå fel. Dels är det stora belopp vi hanterar och dessutom är det för oss som myndighet extra viktigt att värna om vårt anseende. Vi arbetar väldigt marknadsnära med mycket kontakt med marknadens aktörer. Så givetvis är ett stort intresse för ekonomi och hur det påverkar ränte- och valutamarknaderna ett plus

Hur är det att jobba på Riksbanken?

- Jag trivs verkligen på Riksbanken och det känns även som mina kollegor gör det. För mig är det ett gott betyg på kulturen inom organisationen. På min avdelning där jag arbetar är alla verkligen inkluderande. Vi ställer upp för varandra och det är högt i tak. Funderingar, åsikter och frågor uppmuntras.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att arbeta på en centralbank är otroligt spännande, det är här besluten tas som påverkar räntan. Tidigare under min karriär har jag ägnat mig åt att försöka förutspå Riksbankens beslut. Det var också spännande men det är här i huset det händer. I mitt arbete har jag stor nytta av den kompetens jag har införskaffat mig genom mina tidigare arbeten, så det känns verkligen roligt att kunna bidra. Sist men inte minst är det intressant och spännande med förvaltning. På Riksbanken finns det fantastiska möjligheter till förkovring och kompetensutveckling då arbetsrotation uppmuntras. Dessutom finns möjlighet till utlandstjänstgöring.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-07-14