1000-kronorssedel

1. Säkerhetsband

Lodrätt lila säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan KR och en kungakrona när du vickar på sedeln. Placeringen av bandet kan variera med uppemot 2 cm.

2. Färgskiftande bild

Färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln, i det här fallet en olivkvist. I bilden finns även sedelns valörsiffra, 1 000. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

3. Koppartryck

Koppartryck som ger papperet sedelkänsla och en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartrycket finns i porträttet, valörbeteckningarna och texten SVERIGESRIKSBANK.

4. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

5. Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

6. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

7. UV-bild

Bild (tre kronor) som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

8. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

9. Mikro- och minitexter

9.1 Valören upprepad ett flertal gånger, placerad vid Dag Hammarskjölds krage: 100010001000100010001000100010001000100010001000 Text placerad vid valören på höger sida, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

9.2 FN-byggnad

Text placerad på FN-byggnadens gavel (Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1), skriven utan mellanslag eller skiljetecken och upprepad ett flertal gånger: ALLAMÄNNISKORÄRFÖDDAFRIAOCHLIKAIVÄRDEOCH RÄTTIGHETERDEHARUTRUSTATSMEDFÖRNUFTOCH SAMVETEOCHBÖRHANDLAGENTEMOTVARANDRAIEN ANDAAVGEMENSKAPFNSALLMÄNNAFÖRKLARINGOM DEMÄNSKLIGARÄTTIGHETERNAARTIKEL1 Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

2. 1000 säk bak - Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

3. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på framsidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

4. UV-bild

Bild (1 000) som fluorescerar (lyser upp) i grönt i UV-belysning.

5. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

6. Polcirkeln

Text placerad vid den symboliska polcirkeln: MÄT ALDRIG BERGETS HÖJD FÖRRÄN DU NÅTT TOPPEN. DÅ SKA DU SE HUR LÅGT DET VAR. DAG HAMMARSKJÖLD "VÄGMÄRKEN" Text placerad vid kartan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905-1961) var FNs generalsekreterare 1953-1961 och ledamot av Svenska Akademien från 1954. Han omkom 1961 i en flygolycka i nuvarande Zambia och tilldelades postumt Nobels fredspris samma år. Porträtt graverat efter fotografi av den kanadensiske fotografen Yousuf Karsh, publicerat i tidskriften Time den 22 augusti 1960.

2. FN-emblemet

Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft och FN bildades. FN-dagen firas sedan 1948 i FNs högkvarter i New York och runt om i världen.

3. FNs högkvarter

FN-byggnaden i New York.

4. De mänskliga rättigheterna

Minitext som går att läsa under förstoring: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1.

1. Världsarvet Laponia

Fjällmotiv från Lappland efter fotografi taget av Claes Grundsten den 24 juli 1998 från Sarektjåhkkås nordtopp mot nordväst över massivet Sarektjåhkkå. Den spetsiga toppen till vänster är Gávabákte och den längst till höger Niják. Motivet ligger inom Sareks nationalpark och världsarvet Laponia.

2. Vägmärken

Symbolisk polcirkel med minitext som går att läsa under förstoring: Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då ska du se hur lågt det var. Dag Hammarskjöld, Vägmärken.

3. Dag Hammarskjölds Lappland

Kartbild av landskapet Lappland vars natur Dag Hammarskjöld ägnade stort intresse.

4. Fjällsippa

Lapplands landskapsblomma fjällsippa.

Fakta 1000-kronorssedel

Motiv framsida: Generalsekreteraren i FN och ledamoten i Svenska Akademien Dag Hammarskjöld
Motiv baksida: Lappland, vars natur Dag Hammarskjöld ägnade stort intresse

Mått: 154 x 66 millimeter
Tjocklek: 125 mikrometer +/- 10%
Färgton: Gråbrun
Introduceras: 2015
Sedelpapper: Tillverkat av bomullsfibrer som inte är fluorescerande, det vill säga återger inte något ljus i UV-belysning (annat papper kan lysa upp blåaktigt).
Sedelnummer: Bokstaven anger vilket år sedeln är tryckt. A = 2013, B = 2014 etc. De två första siffrorna anger var på tryckarket sedeln är tryckt. De sista sju siffrorna är ett löpnummer.

Giltig från och med oktober 2015.