Riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige utser ledamöter i direktionen och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också Riksbankens arbetsordning samt beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Dessutom lämnar de förslag till riksdagen och regeringen.

Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Det sker bland annat genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara när direktionen sammanträder, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller fatta beslut. Fullmäktige har också en revisionsenhet som bland annat granskar hur ledamöterna i direktionen arbetar. Arbetet utförs av en auktoriserad revisor.

Fullmäktige kan yttra sig om remisser inom sitt verksamhetsområde. I samråd med direktionen kan fullmäktige, inom sitt ansvarsområde, lämna förslag till riksdagen och regeringen om ändringar i författningar eller andra åtgärder.

Fullmäktige sammanträder cirka 10 gånger per år. För information om vilka datum fullmäktige sammanträder, se kalendern på Riksbankens webbplats. Mötena är inte offentliga.

Riksbanksfullmäktiges ledamöter

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av riksdagen och har samma mandatperiod som riksdagsledamöterna. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande inom gruppen.

Ordinarie ledamöter

 1. Susanne Eberstein, ordförande (S)
 2. Michael Lundholm, vice ordförande (M)
 3. Hans Hoff (S)
 4. Hans Birger Ekström (M)
 5. Bo Broman (SD)
 6. Marie Granlund (S)
 7. Peter Helander (C)
 8. Mia Sydow Mölleby (V)
 9. Chris Heister (M)
 10. Mikael Eskilandersson (SD)
 11. Caroline Helmersson Olsson (S)

Suppleanter

 1. Agneta Gille (S)
 2. Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 3. Thomas Strand (S)
 4. Malin Löfsjögård (M) 
 5. Josef Fransson (SD)
 6. Mathias Tegnér (S)
 7. Roger Tiefensee (C)
 8. ClasGöran Carlsson (S)
 9. Maria Plass (M)
 10. Sammy Almedal (SD)
 11. Agneta Börjesson (MP)
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-05-10