Riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige utser ledamöter i direktionen och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också Riksbankens arbetsordning samt beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Dessutom lämnar de förslag till riksdagen och Riksrevisionen.

Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Det sker bland annat genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara när direktionen sammanträder, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller fatta beslut. Fullmäktige har också en revisionsenhet som bland annat granskar hur ledamöterna i direktionen arbetar. Revisionsenheten granskar och analyserar också fullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska disponeras. Arbetet utförs av en auktoriserad revisor.

Fullmäktige kan yttra sig om remisser inom sitt verksamhetsområde. I samråd med direktionen kan fullmäktige lämna förslag till riksdagen och regeringen om ändringar i författningar eller andra åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Riksbanksfullmäktiges ledamöter

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av riksdagen och har samma mandatperiod som riksdagsledamöterna. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande inom gruppen.

Ordinarie ledamöter

 1. Susanne Eberstein, ordförande (S)
 2. Michael Lundholm, vice ordförande (M)
 3. Hans Hoff (S)
 4. Hans Birger Ekström (M)
 5. Bo Broman (SD)
 6. Marie Granlund (S)
 7. Peter Helander (C)
 8. Ali Esbati (V)
 9. Chris Heister (M)
 10. Caroline Helmersson Olsson (S)
 11. Mikael Eskilandersson (SD)

Suppleanter

 1. Agneta Gille (S)
 2. Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 3. Thomas Strand (S)
 4. Sofia Fölster (M)
 5. Josef Fransson (SD)
 6. Mathias Tegnér (S)
 7. Roger Tiefensee (C)
 8. ClasGöran Carlsson (S)
 9. Maria Plass (M)
 10. Sammy Almedal (SD)
 11. Agneta Börjesson (MP)

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-01-15