Hur mycket pengar finns det i samhället?

Mängden pengar växer med tiden, dels eftersom saker blir dyrare och dels eftersom ekonomin växer. Vi blir allt fler människor som handlar mer för varje år som går och då behövs helt enkelt mer pengar.

Riksbankens uppgift är att se till att det alltid finns så mycket centralbankspengar som efterfrågas. Det handlar dels om mängden sedlar och mynt som behövs i samhället, dels om hur mycket centralbankspengar bankerna behöver låna hos Riksbanken i RIX-systemet. När Riksbanken genomför så kallade marknadsoperationer kan mängden centralbankspengar öka eller minska (läs mer på sidan penningpolitiska instrument). Bankerna tillför också nya pengar, privata bankpengar, till det finansiella systemet när de ger ut nya lån (läs mer om olika typer av pengar på sidan Vad är pengar?)

Men det finns inget mål för hur mycket pengar det ska finnas i samhället. I stället har vi i Sverige ett inflationsmål på 2 procent för att bevara ett stabilt värde på pengarna. För att nå detta mål höjer eller sänker Riksbanken styrräntan. Räntan är priset på pengar, så genom att höja eller sänka räntan påverkar vi efterfrågan på pengar i ekonomin.

Statistik över mängden pengar

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på Riksbankens uppdrag beräknar penningmängden. Det finns olika sätt att mäta mängden pengar beroende på vad som räknas in i definitionen av pengar. Vanliga mått på penningmängden är:

  • Sedlar och mynt hos svensk allmänhet (tidigare kallad M0).
  • M1: Sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (det vill säga pengar som finns på exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI, (bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.
  • M2: M1 plus inlåning med vissa villkor i svenska monetära finansinstitut och Riksgäldskontoret, från svensk allmänhet. Inlåning med vissa villkor omfattar inlåning med en uppsägningstid upp till och med 3 månader eller en löptid till och med 2 år.
  • M3: Motsvarar M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.

I SCB:s publikation Finansmarknadsstatistik på scb.se finns mer information om penningmängd och definitioner på penningmängdsmåtten. 

Hur mycket sedlar och mynt finns det?

För statistik över mängden sedlar och mynt i samhället, läs mer på sidan om statistik för sedlar och mynt

Statistik över betalningar i RIX

För statistik över betalningar i RIX, läs mer på sidan om statistik för betalningar i RIX

Hur mycket privata bankpengar finns det?

För statistik över mängden privata bankpengar, läs mer på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. SCB tar fram statistik över tillgångar och skulder för svenska monetära finansinstitut, MFI, (bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-20