Guldreserven

Riksbanken äger guld, precis som många andra centralbanker. Guldreserven är till stor del en kvarleva från den tid då Riksbanken var skyldig att lösa in sedlar och mynt mot guld. Numera är guldet en finansiell tillgång som i likhet med valutareserven syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag.

Guldet gör guld- och valutareserven mer stabil

Guldet bidrar till att motverka svängningar i det sammanlagda värdet på guld- och valutareserven eftersom värdet på guldet normalt inte följer samma mönster som värdet på valutareserven. Därför blir värdet på den samlade guld- och valutareserven mer stabilt än värdet på guldreserven och valutareserven var för sig.

Geografisk spridning minskar risken

Den 31 december 2023 ägde Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 83,9 miljarder kronor.

Riksbankens guldreserv förvaras på olika ställen i världen eftersom det skulle innebära för stor säkerhetsrisk att förvara allt guld på ett ställe. Riksbankens guldreserv förvaras av centralbankerna i Storbritannien (Bank of England), Kanada (Bank of Canada), USA (Federal Reserve Bank of New York) och Schweiz (Swiss National Bank) samt i Riksbankens egen depå i Sverige.  

Nästan hälften av Riksbankens guld förvaras hos Bank of England i Storbritannien, där världens största kommersiella guldmarknad har sin bas. Genom placeringen hos Bank of England kan en stor del av Riksbankens guld omsättas med mycket kort varsel om behovet skulle uppstå.

Förvaring av guldreserven, 31 december 2023 

Diagram: Guldreservens förvaring

Den 31 december 2023 ägde Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 83,9 miljarder kronor. Diagrammet visar hur stor andel av Riksbankens guld som förvaras i respektive land. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-04