Riksbankens arkiv

Arkivet är öppet för forskare efter överenskommelse med bankens arkivarier. I arkivet förvaras handlingar från 1900 och framåt. Äldre handlingar finns deponerade i Riksarkivet i Arninge och kan sökas via den Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Grundstommen i Riksbankens arkiv utgörs av bankofullmäktiges och direktionens protokoll som består i huvudsak av kronologiskt ordnade inkomna handlingar till fullmäktige och arkivexemplar av utgående skrivelser; s.k. registratur. Sökingången till dessa arkivserier består dels av de kronologiska diarierna över inkomna skrivelser med anteckningar om vidtagna åtgärder, dels av ett person- och sakregister till dessa skrivelser och protokoll. Huvudbokföringen är tillgänglig i fullständiga, separata serier, likaså omfattande statistiskt material. Ett centraliserat huvuddiarium, som infördes 1994, fångar upp huvuddelen av riksbankens senare handlingar som återfinns i kronologiska serier av diarieförda ärenden.

Utöver denna grundstomme finns ett omfattande material av ekonomisk, juridisk och historisk karaktär som samlats under avdelningsbeteckningar. Riksbankens arkiv avspeglar dock mer dess verksamhet än organisation, även om ambitionen har varit att följa proveniensprincipen - att föra handlingarna dit där de har haft sitt ursprung.

Till arkivet hör även vissa chefstjänstemäns mer eller mindre enskilda arkiv, bland annat förre riksbankschefen Ivar Rooths och bankokommissarien Carl-Göran Lemnes arkiv.

Handlingar i Riksbankens arkiv kan sökas via en systematisk arkivförteckning.

Kontakta Riksbankens arkivarie via växeln, tel. 08-787 00 00 eller skriv till arkivet@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-16