Riksbankens arkiv

Riksbankens långa verksamhet som världens äldsta centralbank dokumenteras i ett omfattande bestånd av arkivhandlingar.

All arkivmaterial innan år 1900 är deponerat hos Riksarkivet, allt arkivmaterial efter år 1900 förvaras i Riksbankens lokaler.

Riksbankens arkiv är tillgängligt för forskning. De äldre delarna kan beställas via Nationella arkivdatabasen till Riksarkivets läsesal i Täby. Då Riksbanken inte förfogar över en dedikerad läsesal sker all sökning i nyare förteckningar och framtagande av nyare arkivhandlingar efter enskild överenskommelse med Riksbankens arkivfunktion.

Du når arkivfunktionen enklast genom att skicka ett meddelande till arkivet@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-05-19