Invigning av BIS Innovation Hub Nordic Centre

Den 16 juni 2021 invigde Bank for International Settlements, BIS, ett innovationscenter (BIS Innovation Hub Nordic Centre) i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige.

2021-06-16

Invigning av BIS Innovation Hub Nordic Centre (49:49)

Det nordiska innovationscentret fungerar som ett nav för ett nätverk av experter inom innovation, för forskning om viktiga trender inom finansiell teknik av betydelse för centralbanker och för att främja internationellt samarbete i syfte att förbättra det globala finansiella systemets funktionssätt.

Deltagare i invigningen:

  • Agustín Carstens, General Manager BIS
  • Benoît Cœuré, chef BIS Innovation Hub
  • Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister
  • Lars Rohde, nationalbanksdirektör, Danmarks Nationalbank
  • Gunnar Jakobsson, vice centralbankschef finansiell stabilitet, Sedlabanki Islands
  • Øystein Olsen, centralbankchef, Norges Bank
  • Stefan Ingves, riksbankschef, Sveriges riksbank
  • Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef, Sveriges riksbank
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-17