Bank for International Settlements och nordiska centralbanker inviger nordiskt innovationscenter

Pressmeddelande BIS, Bank for International Settlements och centralbankerna i Danmark, Island, Norge inviger idag tillsammans med Riksbanken ett nordiskt innovationscenter, BIS Innovation Hub Nordic Centre, i Stockholm. Det är det femte innovationscentret som öppnats de senaste två åren.

”BIS innovationscenter i Stockholm är ett bevis på att det finns en innovativ kultur hos centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Det återspeglar deras erkännande av de möjligheter som fintech erbjuder, liksom deras strävan att möta utmaningarna när de fullföljer sina mandat att främja finansiell stabilitet,” säger Agustín Carstens, General Manager, BIS.

Dagens lansering är en del av BIS plan för att utvidga centrens globala räckvidd som också inkluderar att öppna nya centra med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London) och Europeiska centralbanken, ECB/Eurosystemet (Frankfurt och Paris). I januari 2021 undertecknade BIS också ett samförståndsavtal om ett strategiskt samarbete med Federal Reserve System (New York).

“BIS Innovation Hub har utvecklats till en viktig drivkraft i centralbankernas arbete med finansiella innovationer. Det nordiska centret är ett viktigt steg för att utveckla detta uppdrag från BIS i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige, och vi ser fram emot att bidra till att utveckla kunskapen inom fintech-området för att främja finansiell utveckling och stabilitet,” säger riksbankschef Stefan Ingves.

BIS Innovation Hubs arbetsprogram är för närvarande inriktat på sex områden: teknik för tillsyn och övervakning (suptech och regtech), nästa generations infrastruktur för finansmarknader, digitala centralbanksvalutor, open finance, cybersäkerhet och finansiell hållbarhet. Arbetsuppgifter med anknytning till dessa teman fördelas mellan de olika centren, men det är ännu inte bestämt vilka specifika projekt som kommer att hanteras av det nordiska centret.

”Det gläder mig att välkomna nästa fas i BIS Innovation Hubs expansion: det nordiska centret med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. De här ländernas livfulla och innovativa fintech-miljö kommer att fungera som en katalysator för viktiga experiment som kan hjälpa centralbankerna att möta utmaningarna i den digitala framtiden, ” säger Benoît Cœuré, chef för BIS Innovation Hub.

Utvidgningen av BIS Innovation Hub med öppningen av London och det nordiska centret bygger på den grund som redan har lagts av de tre första centren - i Hong Kong SAR med Hong Kong Monetary Authority, Singapore med Monetary Authority of Singapore och Schweiz med schweiziska nationalbanken.

BIS Innovation Hub grundades 2019 av BIS. Syftet är att identifiera och utveckla djupgående insikter om kritiska trender inom finansiell teknik som är relevanta för centralbanker, att utforska utvecklingen av offentliga nyttigheter för att förbättra det globala finansiella systemets funktion och att tjäna som en knutpunkt för ett nätverk av centralbanksexperter inom innovation.

Sveriges riksbank kommer att hålla ett virtuellt evenemang för att markera öppningen kl. 14.00 idag. Där deltar Stefan Ingves, Agustín Carstens, Benoît Cœuré, Gunnar Jakobsson, vice centralbankschef finansiell stabilitet, Sedlabanki Islands, Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister, Øystein Olsen, centralbankschef för Norges Bank, Lars Rohde, nationalbanksdirektör för Danmarks Nationalbank, och Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef, deltar.

Evenemanget kommer att följas av en digital pressträff med Cecilia Skingsley och Benoît Cœuré. För att registrera dig, vänligen kontakta Susanne Meyer, pressekreterare på Riksbanken, susanne.meyer@riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-16