Konferenser

Riksbanken arrangerar konferenser och workshops där internationella forskare presenterar sin forskning och diskuterar aktuella forskningsområden.

Konferenserna har centralbanksrelevanta teman som till exempel centralbanksledarskap, konjunkturcykelsmodeller, produktivitet och statistiska analysmetoder.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Löfgren

E-post: [email protected]

Uppdaterad 2017-11-21