Konferenser

Riksbanken arrangerar konferenser och workshops där internationella forskare presenterar sin forskning och diskuterar aktuella forskningsområden.

Konferenserna har centralbanksrelevanta teman som till exempel centralbanksledarskap, konjunkturcykelsmodeller, produktivitet och statistiska analysmetoder.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Sundvall

E-post: [email protected]


Housing, Credit and Heterogeneity: New Challenges for Stabilization Policies

Sveriges Riksbank, in collaboration with the IIES, St. Louis Federal Reserve, and Ragnar Söderbergs Stiftelse will host a conference on theoretical and empirical research regarding "Housing, Credit and Heterogeneity: New Challenges for Stabilization Policies" on September 13-14, 2018.

Program

Uppdaterad 2018-08-14