Sedel- och myntutbytet 2015-2017

Under perioden 2010–2017 genomförde Riksbanken ett omfattande utbyte av Sveriges sedlar och mynt. Här finns rapporter samlade som togs fram under förberedelserna, genomförandet och utvärderingen av sedel- och myntutbytet.

Uppdaterad 2018-04-20