Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbanken har ett öppet API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta noteringar för räntor och valutakurser från Riksbanken. Här finns information om Riksbanken API för räntor och valutakurser.

API:et för räntor och valutakurser är ett REST API som ger möjlighet att hämta senast publicerade ränte- och valutakursnoteringar eller tidigare publiceringar för en tidsperiod. Du kan använda API:et utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

API-portalen

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Riksbankens utgående SOAP API för räntor och valutakurser

Riksbankens SOAP API för räntor och valutakurser kommer att avvecklas den 27 maj 2024, och vi rekommenderar därför befintliga konsumenter av detta SOAP API att planera för en migrering till det nya REST API:et så fort som möjligt.

Friskrivning

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27