Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbanken har ett öppet API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta noteringar för räntor och valutakurser från Riksbanken. Här finns information om Riksbankens API för räntor och valutakurser.

Friskrivning och reservation

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

API:et för räntor och valutakurser är ett REST API som ger möjlighet att hämta senast publicerade ränte- och valutakursnoteringar eller tidigare publiceringar för en tidsperiod. REST API:et är nyutvecklat och publicerades den 27 november 2023. Du kan använda API:et utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser slutar att fungera 27 maj 2024

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser kommer att stängas den 27 maj 2024. I samband med stängningen slutar SOAP API:et att fungera och den som har satt upp en integration mot SOAP API:et måste utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken.  

Läs mer: Gamla API:et för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

API-portalen

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-02