Gamla API:et för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

Nyhet Riksbanken har utvecklat ett nytt och modernare REST API (Application Programming Interface) för räntor och valutakurser som lanserades den 27 november 2023. Riksbankens gamla SOAP API kommer att stängas den 27 maj 2024. I samband med stängningen slutar SOAP API:et att fungera och den som har satt upp en integration mot SOAP API:et måste utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken.

Varför har Riksbanken utvecklat ett nytt REST API?

Riksbanken har moderniserat och bytt teknisk plattform för API:et för räntor och valutakurser. REST API:et är modernare, lättare att använda och mer framtidssäkert.

Vad behöver jag göra om jag idag har en integration mot Riksbankens gamla SOAP API?

Du behöver utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken. SOAP API:et kommer att stängas och därmed sluta att fungera den 27 maj 2024. 

På sidan "Frågor och svar om API:et för räntor och valutakurser", hittar du mer information.

När sker stängningen av SOAP API:et?

Det gamla SOAP API:et kommer att stängas den 27 maj 2024.

Påverkas tjänsten Sök räntor och valutakurser som finns på Riksbankens webbplats?

Nej, tjänsten Sök räntor & valutakurser på webbplatsen påverkas inte.  

Frågor?

För mer information se:

Kontakt: api@riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-08