Nytt API för räntor och valutakurser under utveckling

Nyhet Riksbanken håller på att utveckla ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas.

Testa och planera för en övergång

Syftet med betaversionen är att ge användare möjlighet att titta på den nya lösningen och testa anslutning och funktionalitet. Riksbanken rekommenderar befintliga användare av det gamla SOAP API:et att planera för en övergång till det nya REST API:et och bedöma omfattningen av arbetet.

Riksbanken planerar att gå över till REST API:et under sista kvartalet 2023. Det gamla SOAP API:et kommer därefter att avvecklas efter en övergångsperiod om cirka 3 månader.

Läs mer

Läs mer om betaversionen på sidan Hämta räntor och valutakurser via REST API – betaversion. Där finns också länk till Riksbankens API-portal (betaversionen) där det finns teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-04