Frågor och svar REST API för räntor och valutakurser

Riksbanken har publicerat en betaversion av ett REST API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser. På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om betaversionen och om Riksbankens API för räntor och valutakurser.

Betaversion av nytt REST API

2023-03-29. Riksbanken har lanserat en betaversion av ett REST API. Under en övergångsperiod finns vårt tidigare SOAP API tillgängligt som vanligt för att underlätta en övergång. Här finns information om det gamla SOAP API:et

Frågor och svar om nytt REST API

Varför byter Riksbanken API från SOAP till REST?

Riksbanken moderniserar och byter teknisk plattform för underliggande API. I samband med detta byter vi också till ett REST API som är modernare, lättare att använda och mer framtidssäkert. Det är samma data som exponeras som tidigare.

Vad behöver jag göra om jag idag har en integration mot Riksbankens SOAP API?

Då Riksbanken planerar att avveckla det gamla SOAP API:et kommer du att behöva planera in en övergång till det nya REST API:et. För att underlätta detta kommer det gamla SOAP API:et att finnas kvar parallellt med det nya REST API:et under en övergångsperiod. När betaperioden för det nya API:t är över kommer vi att meddela hur lång övergångsperioden blir.

Hur ser tidsplanen ut?

Riksbanken planerar att gå över till REST API:et under sista kvartalet 2023. Det gamla SOAP API:et kommer därefter att avvecklas efter en övergångsperiod om cirka 3 månader.

Vad innebär en betaversion?

Syftet med betaversionen är att ge användare möjlighet att titta på den nya lösningen och testa anslutning och funktionalitet. Riksbanken rekommenderar befintliga användare av det gamla SOAP API:et att planera för en övergång till det nya REST API:et och bedöma omfattningen av arbetet.

Betaversionen innebär att det är en version av API:et som ännu inte är helt färdigställd och som inte har testats fullt ut. Det kan komma att ske förändringar och justeringar av API:et. Information om eventuella förändringar och justeringar kommer inte att kommuniceras ut på annat sätt än i API-dokumentationen. 

Vår rekommendation är att man börjar utveckla mot detta API och/eller ser över vad en övergång från det gamla API:et innebär. När betaperioden är över kommer både det nya REST API:et och det gamla SOAP API:et att vara tillgängliga under en övergångsperiod. Under denna övergångsperiod måste en övergång ske innan det gamla API:et avvecklas.

Hur länge pågår betaperioden?

Det är planerat att den ska pågå i minst tre månader. 

Hur lång kommer övergångsperioden att vara?

Övergångsperioden är planerad att vara i minst tre månader. 

Finns det några begränsningar att anropa det nya API:et?

Vi har en begränsning på antalet anrop från samma ip-adress inom ett visst tidsspann. Vid större behov finns möjlighet att registrera sig på Riksbankens API-portal för att hämta ut en personlig API-nyckel som tillåter fler anrop.

Vilken enhet presenteras valutorna i?

I det gamla SOAP API:et anges kursen i svenska kronor mot 1 enhet av den utländska valutan för vissa valutor, och för andra valutor anges kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan. I det nya REST API:et anges kursen i svenska kronor mot 1 enhet av den utländska valutan för samtliga valutor.


Allmänna frågor om Riksbankens API för räntor och valutakurser

Måste man ange källa när man sprider statistiken vidare?

Ja, du måste alltid ange att Sveriges riksbank är källan ("Källa: Sveriges riksbank").

Om man själv har bearbetat statistik från Riksbankens webbplats, ska man ange källa då också?

Nej, i sådana fall får man inte ange Sveriges riksbank som källa.

Får jag använda API:et i kommersiellt syfte?

Ja, det får du. Riksbankens statistikdatabas är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

Är det något jag inte får göra med API:et?

Du får inte använda API:t för att sprida skadlig kod. Du får inte heller presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Hur får jag meddelanden om nya versioner av API:et?

Nya versioner aviseras på riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/oppet-api/

Vad betyder ultimo?

Ultimo är den kurs som noterades den sista bankdagen i vald period. Exempel: Ultimo för SEK/EUR per den 30 december 2011 = 8,9447.

Varför visar min sökning inte noteringar på alla valda serier?

Om någon serie exkluderas i resultatet beror det sannolikt på att den uteslutna seriens giltighetstid ligger utanför vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.

Hur många decimaler har ränte- och valutanoteringarna?

Värden för räntor och valutor publiceras med 5 decimalers precision.

Frågor om Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser

E-post: API@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-29