För lärare och studerande

Vi erbjuder seminarium för gymnasielärare samt föreläsningar för både gymnasieskolor/komvux och högskolor/universitet. Vi har också ett läromedel för gymnasiet.

Vad är inflation? Läromedel för gymnasieskolan

Se vårt läromedel om inflation. Film, övningar och lärarhandledning.

Vad är inflation?

Räntan! Läromedel för gymnasieskolan

Se vårt läromedel om räntan. Film, övningar och lärarhandledning.

Vad är ränta?

Föreläsningar för gymnasieskolor/Komvux

Föreläsningsverksamhet för gymnasieskolor och Komvux är tyvärr pausad under 2024. Normalt erbjuder Riksbanken föreläsningar om Riksbankens roll i samhällsekonomin, antingen på Riksbanken eller digitalt.

Läs mer

Examensarbete vid Riksbanken

Varje år erbjuder Riksbanken biträdande handledning vid examensarbete till ett begränsat antal masterstudenter inom nationalekonomi och statistik på svenska universitet.

Läs mer om examensarbete vid Riksbanken

Föreläsningar för högskolor och universitet

Riksbanken erbjuder föreläsningar om antingen finansiell stabilitet eller om penningpolitik och inflationsmål.

Läs mer om föreläsningarna

Lärarseminarier på Riksbanken

Riksbanken erbjuder seminarier för gymnasielärare i ekonomi och samhällskunskap.

Läs mer om lärarseminarierna

Filmer om Riksbanken

Vill du veta mer om vad Riksbanken gör och hur vi arbetar för att Sverige ska ha stabil inflation och finansiell stabilitet?

Titta på våra filmer om Riksbanken