Hur blir man penningpolitisk motpart?

För att kunna delta i det penningpolitiska styrsystemet och exempelvis låna och placera i Riksbankens stående faciliteter behöver man ansöka och bli godkänd att vara penningpolitisk motpart.

I skriften ”Riksbankens penningpolitiska styrsystem – övergripande beskrivning” finns en detaljerad beskrivning av hur det penningpolitiska styrsystemet fungerar. De penningpolitiska instrument som används i det penningpolitiska styrsystemet beskrivs närmare på sidan Penningpolitiska instrument.

För penningpolitiska motparter finns särskilda rapporteringskrav, se sidan Rapportering.

I Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument preciseras att endast RIX-deltagare som är kreditinstitut enligt EU-rätten och som har säte eller filial i Sverige kan ansöka om att bli penningpolitiska motparter. Därutöver krävs att man är deltagare i RIX-RTGS. En penningpolitisk motpart måste också ha operationell förmåga att agera på relevanta finansiella marknader och träffa affärsavslut med Riksbanken och andra penningpolitiska motparter.  

I "Anvisningar Motpartsansökan" ges mer detaljerade anvisningar för att ansöka om att bli penningpolitisk motpart (och/eller motpart i valutatransaktioner). Ansökan ska göras på en särskild blankett. Ansökan att bli penningpolitisk motpart görs med blankett H9_C och ansökan om att bli motpart i valutatransaktioner görs med blankett H9_D. Riksbanken prövar varje ansökan och om institutet anses uppfylla kraven för deltagande tecknar institutet ett anslutningsavtal med Riksbanken.

De närmare kraven för att bli penningpolitisk motpart (och motpart i valutatransaktioner) framgår av "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument". Kraven på en deltagare i RIX-RTGS framgår på sidan Hur blir man RIX-deltagare?.

Närmare information om säkerhetsarrangemang framgår av "Bilaga H4 Anvisningar säkerheter".

För användningen av de penningpolitiska instrumenten finns särskilda "Anvisningar Penningpolitiska instrument".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-08