Köp av statsobligationer under coronapandemin

Från den 18 mars 2020 till den 31 december 2022 köpte Riksbanken statsobligationer för 121 miljarder kronor. Dessa köp ingick som en del i Riksbankens köp av värdepapper som omfattade totalt 700 miljarder kronor i syfte att mildra coronapandemins effekter på den svenska ekonomin. Dessa köp var utöver de köp av statsobligationer som direktionen redan hade beslutat om före mars 2020.

Riksbanken hade sedan 2012 köpt statsobligationer. Givet det uppkomna läget behövde Riksbanken utöka köpen av statsobligationer för att upprätthålla penningpolitikens expansivitet och ge stöd åt ekonomin. Majoriteten av köpen av statsobligationer utgjordes av nominella statsobligationer, inklusive gröna obligationer. Övriga köp utgjordes av reala obligationer.

Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Riksbankens penningpolitiska motparter och Riksgäldskontorets återförsäljare kunde delta i auktionerna. Under 2022 inriktades köpen på att kompensera för de statsobligationer som förföll i Riksbankens portfölj. Riksbanken avslutade köpen av statsobligationer i december 2022.

Mer detaljerad information om köpen av statsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll” nedan.

Köp av statsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsobligationer från och med mars 2020 fram till den 31 december 2022. Riksbanken köpte då statsobligationer för 121 miljarder kronor utöver de köp som direktionen redan hade beslutat om före mars 2020. 

Köp av statsobligationer

Diagram: Köp av statsobligationer

Diagrammet visar Riksbankens månadsvisa köp av statsobligationer under perioden mars 2020 till och med december 2022. Uppgifterna anges i miljoner svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03