Riksbanken inleder de utökade köpen av statsobligationer

Som annonserat 16 mars avser Riksbanken att under året utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Köpen kommer vid behov innefatta såväl stats- som kommun- och säkerställda obligationer. Syftet är att stödja den ekonomiska utvecklingen och undvika att problem i kreditförsörjningen leder till att ytterligare förvärra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.  

I samband med det beskedet framhöll direktionen att köpen av statsobligationer skulle inledas omgående. Det första köpet sker i morgon den 18 mars, då Riksbanken köper nominella statsobligationer till ett nominellt belopp om 2,5 miljarder kronor. Köpen är ett första steg i programmet för obligationsköp som direktionen beslutade om den 16 mars.

Utöver dessa köp kommer den redan annonserade auktionen av nominella statsobligationer på 1 miljard kronor att genomföras torsdagen den 19 mars, i enlighet med det beslut som fattades av direktionen i april 2019.

Den första auktionen för säkerställda obligationer är planerad till onsdagen den 25 mars. Villkor för denna annonseras senast tisdagen den 24 mars.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-17