Kontanthanteringsrådet

Kontanthanteringsrådet etablerades av Riksbanken i mars 2006. Rådet leds av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Syftet med rådet är att fungera som ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Förutom Riksbanken består rådet av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel och berörda myndigheter.

Kontanthanteringsrådet träffas normalt en till två gånger per år. Utöver det sker arbete i två arbetsgrupper, säkerhetsgruppen och sedel- och myntgruppen, som är knutna till Kontanthanteringsrådet. Sedan i mitten av mars 2020 har Kontanthanteringsrådet mötts regelbundet för att dela information om hur organisationer som finns representerade i rådet har påverkats av Coronapandemin och få en samlad bild av läget i kontantförsörjningen i Sverige.

Mer information om Kontanthanteringsrådets möten och arbete hittar du bland länkarna.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-18