Kontanthanteringsrådets möte den 1 oktober 2014

På Kontanthanteringsrådets möte den 1 oktober 2014, som leddes av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, behandlades följande frågor.

Från Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnades en rapport om vilka frågor som har diskuterats i dessa grupper det senaste året. Det har i grupperna bland annat förts diskussioner om sedel- och myntutbytet, statistik samt hot och risker inom kontanthantering.

På mötet presenterades arbetet med den översyn av kontanthanteringen som Kontanthanteringsutredningen (SOU 2014:61) har gjort. I utredningens betänkande föreslås att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen. I detta ansvar ingår att samla myndigheter inom kontanthanterings­området till ett råd för informationsutbyte samt årligen lämna en rapport till riksdagens finansutskott om utvecklingen på kontanthanteringsområdet. Utredningen föreslår också en ny lagstiftning för att reglera uppräknings­verksamheten av sedlar och mynt. Riksbanken föreslås bli tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Kontanthanteringsrådet fick också en lägesrapport om det kommande sedel- och myntutbytet. I projektet pågår bl.a. planering av de kommunikationsinsatser som ska ske till allmänheten, bank och handel samt samråd med kontantmarknaden. Även logistiska förberedelser pågår vad gäller utlämning av nya sedlar och mynt och mottagning av nuvarande sedlar och mynt.

På mötet informerade också Riksbanken om att det nya kontoret i Broby öppnades i februari.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23