Betalningsrapport 2022

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Riksbanken arbetar för att förbättra utlandsbetalningar

För privatpersoner är betalningar till vissa länder dyra och långsamma. För att ändra på det krävs samarbete mellan världens länder. Riksbanken deltar därför aktivt i flera internationella projekt som arbetar med att förbättra utlandsbetalningar. För att lättare kunna följa utvecklingen behöver statistiken över betalningar från Sverige till utlandet förbättras.

Jordglob med användare utplacerade i olika länder. I förgrunden en dator med en registrerad transaktion. I bakgrunden klockor och timglas.

Publicerad: 15 december 2022