Betalningsrapport 2022

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Alla betalningar förutsätter att det finns en bakomliggande infrastruktur

Publicerad: 15 december 2022

För att vi ska kunna betala behövs betalningsinstrument, till exempel kontanter, kort eller mobil, och utrustning hos betalningsmottagaren, till exempel kassaregister eller kortterminal. Betalningarna förutsätter dessutom en bakomliggande infrastruktur. För att kontanter ska fungera krävs till exempel uttagsautomater, transport och lagersystem. Både uttagsautomater och kort kräver en digital infrastruktur.

Den bakomliggande infrastrukturen involverar många delar och många aktörer. Alla delar av betalningsprocessen måste fungera för att betalningarna ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att både privata och offentliga aktörer som är involverade i genomförandet av en betalning samarbetar med varandra. Riksbanken leder till exempel forumet Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) som bildades för bidra till att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. Forumets deltagare kommer från de offentliga institutionerna i finanssektorn och privata näringslivet.

De flesta betalningar i Sverige går genom Riksbankens system

RIX är Riksbankens avvecklingssystem där kreditinstitut, clearingorganisationer, Riksbanken och Riksgälden slutför betalningar mellan varandra, så kallad avveckling. Förutom kortbetalningar som går via kortsystemen (se figur 3) och Swishbetalningar passerar nästan alla elektroniska betalningar i svenska kronor som går från en bank till en annan RIX. Idag avvecklas Swishbetalningar i ett privat system som kallas BiR (Betalningar i Realtid), men planen är att även dessa ska gå genom RIX under 2023 (se Swishbetalningar kan börja avvecklas i RIX-INST under 2023).