Betalningsrapport 2022

Är betalningar i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

RIX-INST kan öka effektiviteten i det svenska betalningssystemet

Publicerad: 15 december 2022

Omedelbara betalningar efterfrågas allt mer. Det illustreras inte minst av Swish popularitet. Det illustreras också av ett regleringsförslag från EU-kommissionen. Förslaget innebär en uppdatering av det så kallade SEPA-regelverket som bland annat medför att betaltjänstleverantörer som erbjuder kontoöverföringar i euro också ska vara skyldiga att erbjuda omedelbara betalningar i euro.

Det är nu viktigt att nya lösningar eller tjänster för omedelbara betalningar kan hanteras i betalinfrastrukturen och i Riksbankens system. Det är bland annat därför som Riksbanken i maj 2022 lanserade den nya avvecklingstjänsten RIX-INST. Planen är att omedelbara betalningar som Swish ska avvecklas i den nya tjänsten. Avvecklingen kan då genomföras i centralbankspengar (se Swishbetalningar ska börja avvecklas i RIX-INST under 2023).

I RIX-INST kan betalningar som bankerna utför åt en kund, oftast mindre belopp som tidigare aggregerats och avvecklades vid få tillfällen dagligen, nu avvecklas styckvis, en och en. Tjänsten kommer vara öppen dygnet runt, alla dagar om året. Det blir då möjligt för bankerna att erbjuda betalningar från konto till konto som når mottagaren omedelbart. I aggregeringsmodellen kunde det ta ett dygn eller fler för mottagaren att få pengarna på sitt konto. Den nya avvecklingstjänsten finns på plats men används ännu inte av bankerna som behöver anpassa sina system för att kunna utnyttja den.

RIX-INST använder Eurosystemets plattform för omedelbara betalningar TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). En fördel med att dela system med andra centralbanker är att man kan dela på kostnaderna. En annan fördel är att betalningar till och från eurozonen kan bli snabbare, smidigare och billigare när svenska kronor och euro finns i samma tekniska system (se RIX-INST kan underlätta omedelbara betalningar mellan olika valutor).

Gemensamma regelverk gör betalningar effektivare

Digitala betalningssystem som involverar olika aktörer är bland annat beroende av ett regelverk. Regelverket kan jämföras med ett gemensamt språk som de som deltar i systemet behöver använda för att betalningarna ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. För betalningar i norden har Nordic Payment Council (NPC) tagit fram det gemensamma språket i form av standarder och riktlinjer för betalningar i norden.

En fördel med NPCs regelverk är att de bygger på internationella regelverk och moderna standarder för omedelbara betalningar, som ISO 20022. Det gör det enklare att bygga lösningar för utlandsbetalningar. Det underlättar även bankernas hantering av betalningsdata vilket gör det enklare för dem att genomföra penningtvättskontroller (se Betalningar övergår till ISO 20022).

Alla banker som deltar i RIX-INST måste vara anslutna till NPCs regelverk för omedelbara betalningar från och med november 2024. Det innebär att deltagarna kommer att kunna utveckla betalprodukter baserade på regelverket.