Betalningsrapport 2022

En av tio skickar pengar utomlands

Ladda ner PDF

Utlandsbetalningar kan ske på olika sätt

Publicerad: 15 december 2022

Vi gör utlandsbetalningar när vi betalar med kort utomlands eller när vi köper varor och tjänster på internet från utlandet. Även överföringar till utlandet via bank och andra betaltjänstleverantörer är utlandsbetalningar. Sådana överföringar kan till exempel handla om skatter, avgifter, skolpengar eller gåvor (se FAKTA – Så fungerar en utlandsbetalning).

I Riksbankens enkät 2022 fanns det flera frågor om överföringar från privatpersoner i Sverige till privatpersoner utomlands. I enkäten svarade cirka 10 procent att de årligen skickar pengar till andra privatpersoner utomlands. Små belopp (under 2 000 kr) är vanligast, se diagram 12.

Diagram 12. Från Sverige skickas framförallt mindre belopp

Svar på enkätfrågan ”Om du skickat pengar utomlands, hur stort belopp skickade du vid det senaste tillfället?”, andelar i procent.

Diagram: Från Sverige skickas framförallt mindre belopp

Diagrammet visar att det vanligaste beloppet att skicka utomlands är under 2000 kronor.

Anm. Resultatet är baserat på ett relativt litet urval (216 enkätsvar) och bör därför tolkas med viss försiktighet.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

Enligt enkätsvaren skickas pengar till privatpersoner i hela världen, men framför allt till personer i Europa. Drygt 60 procent skickade pengar till ett annat europeiskt land vid det senaste tillfället. Bland de europeiska länderna är det vanligast att man skickar pengar till Tyskland, följt av Storbritannien, Norge och Spanien. Det enskilda land som svenskar oftast skickar pengar till är USA. Efter USA följer Thailand som det icke-europeiska land dit det är vanligast att skicka pengar, se diagram 13.

Diagram 13. Vanligast att överföra pengar till europeiska länder och USA Svar på enkätfrågan ”Om du skickat pengar utomlands, vilket land skickade du pengar till vid det senaste tillfället?”, andelar i procent. Diagrammet visar att Europa är den världsdel som det är vanligast att skicka pengar till. Det enskilda land som de som svarat på enkäten oftast skickar pengar till är USA.

Anm. Förklaringarna till vänster visar andelen i procent för respektive världsdel som de svarande i undersökning uppgett att de skickat pengar till vid det senaste tillfället de skickade
pengar utomlands till en annan privatperson. Resultatet är baserat på ett relativt litet urval (216 enkätsvar) och bör därför tolkas med viss försiktighet.

Källa: Riksbanken.