Betalningsrapport 2022

Betalning i butik sker sällan med kontanter

Ladda ner PDF

Användningen av kontanter skiljer sig mellan olika län

Publicerad: 15 december 2022

I Södermanlands, Blekinge och Västmanlands län uppger mindre än 5 procent att de betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik. I Dalarnas, Örebro och Gävleborgs län är det desto fler som använder kontanter, mellan 15 och 20 procent, se figur 1.

Det finns flera faktorer som kan påverka hur mycket kontanter används i en viss region, till exempel befolkningens ålder, utbildningsnivå, inkomstnivå och tillgången till uttagsautomater. Ofta samspelar dessa faktorer med varandra och det är därför svårt att peka ut en enskild faktor som förklarar varför kontanter används mer i vissa regioner än andra.

Figur 1. Kontantanvändning, Sverige

Kartan visar hur stor andel som angav att de betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik.

Diagram: Figur 1. Kontantanvändning, Sverige.csv

Kontantanvändningen skiljer sig mellan olika län. Det är vanligast att använda kontanter i Dalarna, Gävleborg och Örebro. Minst vanligt är det i Kalmar, Södermanland och Västmanland.

Anm. I Gotlands och Blekinges län är resultatet baserat på ett litet urval (22 respektive 23 enkätsvar) och bör därför tolkas med viss försiktighet.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

FAKTA – Betalningsutredningen är förlängd

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. Det var en av anledningarna till att Riksbanken i april 2019 lämnade in ett förslag till riksdagen att se över statens roll på betalningsmarknaden. Riksbanken föreslog bland annat att en kommitté skulle utreda om Riksbanken skulle kunna ge ut en e-krona och om den kunde få status som lagligt betalningsmedel.

Regeringen tillsatte en utredning i december 2020. Den skulle ursprungligen redovisas senast den 30 november 2022, men regeringen har nu förlängt uppdraget till 31 mars 2023. Orsaken är att utredningen behöver mer tid till att analysera konsekvenserna av att Kassagirot har lagts ner (se Nedläggningen av Kassagirot drabbar utsatta grupper). Europeiska kommissionen har dessutom aviserat förslag om en digital euro och omedelbara betalningar, vilket utredningen behöver ta hänsyn till.