Betalningsrapport 2022

Riksbanken bidrar till ökad motståndskraft

Ladda ner PDF

Övningar förbättrar förmågan att hantera störningar

Publicerad: 15 december 2022

För att säkerställa att betalningar kan avvecklas även om det skulle uppstå störningar eller driftavbrott genomför Riksbanken återkommande övningar tillsammans med RIX-deltagarna. Ett exempelscenario för en övning kan vara ett totalstopp i RIX-systemet. Det finns väl utarbetade rutiner för avveckling i olika typer av scenarion. I just detta fall måste betalningarna avvecklas enligt RIX reservrutiner. Målet med gemensamma övningar är att alla ska få en god förståelse för reservrutinerna och en förmåga att begränsa eventuella negativa konsekvenser och fatta rätt beslut vid en kris.